Sueños y realidades

Trinn: Nivå III. Tema: Ungdom, utdanning og framtidsmuligheter - sammenheng mellom strukturelle faktorer og faktiske muligheter i latinamerikanske land. Tid: 10 timer

Kompetansemål

Språklæring

 • drøfte erfaringer med egen språklæring 
 • bruke Internett og andre medier kritisk og bevisst som ledd i egen språklæring

Kommunikasjon

 •  forstå innholdet i lengre muntlige og skriftlige autentiske tekster i ulike sjangere
 •  fortelle om, forklare og beskrive ulike emner muntlig
 • forstå og bruke språket for å uttrykke tall og størrelser samt forstå beregninger og grafiske fremstillinger i hverdagslige sammenhenger 

Språk, kultur og samfunn

 • formidle kunnskap om aktuelle samfunnsforhold, historie, geografi og religion i språkområdene
 • diskutere egen oppfatning av samfunnsmessige og kulturelle likheter samt ulikheter som kan være til hinder for forståelse, respekt og kommunikasjon med kulturen i målspråksområdet

Læringsmål

 • reflektere rundt noen hovedbegreper: hvilken betydning tillegger norsk ungdom dem og hva kan de bety i en latinamerikansk kontekst?
 • kjenne til og utnytte ulike kilder om skolegang, utdanning og yrkesmuligheter i ett eller flere land Latin-Amerika (nettsider med artikler og statistikk)
 • fortelle om muligheter for skolegang og utdanning i ett eller flere land i Latin-Amerika og sammenligne med Norge 
 • vurdere faktiske forhold opp mot forestillinger
 • reflektere rundt egen språklæring og foreta interkulturelle observasjoner

Ressurser

Sangen Sueños av Juanes (fra albumet Mi sangre) 

Reflekson rundt begreper

Forslag til spørsmål og begreper som kan være gjenstand for diskusjon og refleksjon.
Power Point

Temaer til fordypning

Forslag til relaterte temaer elevene kan fordype seg i

Statistisk materiell:

Organisasjoner man kan kontakte for besøk/informasjon:

 • Latin-Amerikagruppene (LAG) 
 • LO Ungdom (Internasjonalt Latin-Amerika) 
 • Ambassader og konsulat til latinamerikanske land i Norge 

Nettvett 

Ett klikk for mye? (Udir) 
Kildekritikk (Udir)

Språkpermen 

se under punkt 6 Plan for opplegget

Bakgrunnsstoff for læreren:

Eksempler på illegale grupperinger:

Forberedelser

Ta kontakt med organisasjoner som inviterer gjester gjennom samarbeid i latinamerikanske land, som for eksempel
LAG (Det kommer gjester fra Latin-Amerika i høsthalvåret august-oktober og de besøker gjerne skoler.)
LO ungdom (Latin-Amerika)
Tips før et eventuelt besøk: Tydeliggjør språklig nivå og faglig målsetting på forhånd.
Man kan også ta kontakt med latinamerikanske lands ambassader i Norge og be om ytterligere informasjon eller eventuelt gjesteforelesning.

Etablere nettkontakt med latinamerikanske elever eller studenter gjennom, for eksempel, Sharedtalk 
Tips: Snakk om grunnleggende nettvett og kildekritikk på forhånd.

Plan for opplegget

1. Høre på og lese teksten til sangen Sueños (Juanes, Mi sangre) som utgangspunkt for refleksjon rundt samfunnsforhold og fremtidsmuligheter. Sentrale begreper for samtale er: libertad, paz, pobreza, riqueza, oportunidad 

2. Forberede spørsmål til foredrag ved gjester fra Latin-Amerika eller  intervju via Skype eller annen chat. Legge til rette for fordypning i kilder for informasjon om utdanning og alfabetisering i Latin-Amerika. Noen hovedbegreper her er: alfabetización, curriculum, educación, democracia, progreso, socialismo, neoliberalismo. Se egen Power-Point med forslag til aktuelle tema og spørsmål. Disse kan også være gjenstand for diskusjon i mindre grupper eller plenum. 

3. Få besøk av gjesteforelesere og/eller gjennomføre intervju eller en enkel spørreundersøkelse via Skype eller annen Chat. 

4. Eventuelt innhente mer informasjon om ungdomskriminalitet, håndheving av loven og ulike utslag av frafall i skolen rundt stikkord som legalidad, igualdad, delincuencia, abandono escolar. 

5. Skrive ferdig intervju og/eller presentere det man han funnet ut muntlig eller skriftlig. Presentasjonsform og sjanger bestemmes av elev/spanskgruppen sammen med lærer. Forslag til mulige fordypningstema og innfallsvinkler.

6. Reflektere rundt egen språklæring og foreta interkulturelle observasjoner. For kompetansemålene fra hovedområdene Språklæring og Kommunikasjon kan elevene bruke sjekklistene for ferdighetene Compresión de lectura, Comprensión auditiva, Producción oral nivå B2 (del 2 ark 34, 44-45 og 63)  i Språkpermen
For kompetansemålene fra hovedområdet Språk, kultur og samfunn kan elevene bruke skjemaene for Mine interkulturelle observasjoner i språkbiografi del 1 ark 20-25 i Språkpermen 

Forslag til differensiering:

Elevene kan sette seg nærmere inn i et land som de er spesielt interessert i. 
Utvalg av begreper og dybde i diskusjoner kan tilpasses elev eller gruppe.

Evaluering og vurdering

Formell vurdering: 
Elevenes muntlige og/eller skriftlige produkter kan vurderes med karakter.

Oppfølging

Lete etter og gjøre rede for reportasjer om ungdom og utdanning fra dagsaktuell presse i latinamerikanske land, for eksempel 

Costa Rica: 

Guatemala: 

El Salvador: 

Idé og utarbeidelse

Tone Åstorp

Publisert 7. feb. 2020 19:10 - Sist endret 7. feb. 2020 19:33