Vil din skole ha besøk av en omreisende lærer fra USA?

Fremmedspråksenteret viderefører sitt samarbeid med The U.S.-Norway Fulbright Foundation og avtalen om en "rover" (omreisende lærer) som skal ha sitt hovedsete i Halden.

Betsy Burrows skal være en del av senteret fra august 2022 til juni 2023. I tillegg til å besøke ungdomsskoler og videregående skoler, skal Betsy Burrow bidra inn mot Fremmedspråksenterets nasjonale aktiviteter og Høgskolen i Østfolds lærerutdanning og språkmiljø. 

Betsy har en Phd i «Education and Curriculum and Instruction» og en master i Engelsk litteratur. Hun har flere år erfaring fra videregående skole og lærerutdanning og jobber nå som direktør for lærerutdanning, og er professor i engelsk og lærerutdanning ved Brevard College i North Carolina. Hun er opptatt av amerikansk litteratur, prosjektbasert undervisning, og en flerkulturell tilnærming til litteraturvalg og inkludering.

Vil du ha besøk av "roveren" Betsy?

Avtalen mellom Fremmedspråksenteret og Fulbright innebærer at Betsy skal bidra med sin kompetanse og erfaring fra USA og samarbeide med lærere inn mot ungdoms- og videregående skoler i Østfold og lærerutdanning og språk ved HiØ.  

Ta kontakt med Fulbright Norway for å bestille Betsy.

Bor du utenfor Østfold?

Fortvil ikke! Se full oversikt over alle tilgjengelige "rovere" på Fulbright sin side.

Publisert 9. mai 2022 09:34 - Sist endret 13. mai 2022 06:40