2021

Publisert 1. des. 2021 13:41

Join our international group of teachers and education students as we explore young adult graphic novels for the literacy classroom.

logo for ECML
Publisert 15. okt. 2021 11:09

Fremmedspråksenteret søker vertsinstitusjoner for seminar (fysisk, digitalt eller hybrid) med foredragsholdere fra ECML. 

Training and Consultancy er videreføringer av tidligere prosjekter fra ECML (European Center for Modern Languages), hvor man videreformidler kunnskap som man har tilegnet seg under prosjektet.

Publisert 10. mai 2021 13:54

Samordna opptak har publisert søknadstala for studieåret 2021/2022. Talet på søkjarar til engelsk aukar, medan alle de tre store framandspråka, spansk tysk og fransk, har ein stor nedgang.

Publisert 28. apr. 2021 12:36

Fremmedspråksenteret har inngått avtale med The U.S.-Norway Fulbright Foundation om en "rover" (omreisende lærer) som skal ha ha sitt hovedsete i Halden.

Publisert 26. feb. 2021 13:31

Fremmedspråksenteret har bidratt i dette heftet som kan brukes i arbeidet med å tilpasse undervisningen til fagfornyelsen og for å jobbe opp mot de tverrfaglige temaene; Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.