Har elevene for mange valg når de skal velge språk?

Professor II ved Fremmedspråksenteret, Eva Thue Vold, er medforfatter i en kronikk som løfter opp problematikken rundt valg av fremmedspråk i norsk skole.

I januar presenterte Fremmedspråksenteret en oversikt over elevers språkvalg på ungdomstrinnet.  

Antall elever som velger fremmedspråk har aldri vært lavere siden innføringen av Kunnskapsløftet i 2006. Har elevene for mange valgmuligheter?

Velger norsk skole bort språk?

Kronikkforfatterne Thue Vold og Birkan legger vekt på at det norske samfunnet trenger fremmedspråk.

"Det er helt legitimt at noen elever ikke ønsker å ha fremmedspråk på timeplanen. Vi har alle ulike interesser. Men Norge som samfunn trenger folk med kompetanse i fremmedspråk (definert som språk utover norsk og engelsk). Det er derfor en politisk oppgave å legge til rette for at ungdom kan skaffe seg et grunnlag i språk som fransk, spansk og tysk her i landet, og at opplæringen som tilbys, er god."

De etterlyser en språksatsing i skolen som gir lærerne en reell mulighet til faglig oppdatering og til å gi elevene god undervisning. 

"En satsing på språk i skolen vil bidra til at Norge står bedre rustet for fremtidens utfordringer og kan styrke sin posisjon på den internasjonale scenen."

Les hele kronikken på forskersonen.no

Se gjerne våre sider om språkvalg

Publisert 29. jan. 2021 07:28 - Sist endret 10. mai 2021 10:26