Fagvalgstatistikk

Nedenfor finner du analyser av tilgjengelig statistikk og tallmateriale over valg av engelsk og fremmedspråk i ungdomsskolen, videregående opplæring og UH-sektor.

Elevenes valg av fremmedspråk i ungdomsskolen

Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen 2021-2022

Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen 2020-2021

Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen 2019-2020

Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen 2018-2019

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomsskolen 2017-2018

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomsskolen 2016-2017

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene

En analyse av utviklingen siden innføringen av kunnskapsløftet

Framandspråk i ungdomsskulen: er fransk i fare?

Fremmedspråk på ungdomstrinnet: store regionale forskjeller

Fremmedspråk på ungdomsskolen 2012/2013: spansk, tysk og fransk dominerer bildet

Valg av fremmedspråk: hvorfor velger gutter og jenter forskjellig?

GSI 2011-2012: flere velger fremmedspråk på ungdomstrinnet

Elevtall ungdomsskolen 2010-2011 - utvidet analyse

Elevtall ungdomstrinnet 2010-2011

Elevtall ungdomstrinnet 2009-2010

Elevtall ungdomstrinnet 2009-2010

Elevtall ungdomstrinnet 2008-2009

Elevenes valg av engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring

Elevens valg av fremmedspråk på videregående 2020-2021

Elevenes valg av frammedspråk på videregående 2019-2020

Elevenes valg av fremmedpråk på videregående 2017-2018

Elevenes valg av fremmedspråk på videregående 2016-2017

Elevane sitt val av framandspråk i vidaregåande skule 2015-2016

Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2014-15: stabil situasjon for språkfagene

Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2013-14

Engelsk og framandspråk i vidaregåande opplæring 2012-2013 

Elevtall videregående trinn 2011-2012 

Elevtall videregående trinn 2010-2011 

Elevtall videregående trinn 2009-2010 

Valg av språk i vgs. våren 2008 

Studentenes valg av engelsk og fremmedspråk. Tallene stammer fra Samordna opptak.

Samordna opptak 2021: Talet på søkjarar til engelsk og framandspråk aukar, medan talet på studieplassar søkk   

Samordna opptak 2020: Prosentdelen studentar som vel framandspråk minkar

Samordna opptak 2019: prosentdelen studentar som vel framandspråk aukar

Samordna opptak 2018: prosentdelen studentar som vel framandspråk minkar

Samordna opptak 2017: talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad

Samordna opptak 2016: talet på studentar som vel framandspråk aukar

Samordna opptak 2015: spansk og tysk fortsetter å øke, fransk og mindre underviste språk går ned

Studiepoengproduksjon i fransk, spansk og tysk i 2012-2013 og 2013-2014

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag

Søkertall, høyere utdanning i fremmedspråk våren 2013 

Søkertall, høyere utdanning i fremmedspråk våren 2012 

Søkertall, høyere utdanning i fremmedspråk våren 2011 

Søkertall og opptakstall, høyere utdanning i fremmedspråk, studieåret 09-10 

Søkertall, høyere utdanning i fremmedspråk våren 2009 

Søkertall, høyere utdanning i fremmedspråk våren 2008 

Publisert 20. okt. 2020 14:27 - Sist endret 28. feb. 2022 07:15