Aktuelle saker

Publisert 10. mai 2021 13:54

Samordna opptak har publisert søknadstala for studieåret 2021/2022. Talet på søkjarar til engelsk aukar, medan alle de tre store framandspråka, spansk tysk og fransk, har ein stor nedgang.

Publisert 28. apr. 2021 12:36

Fremmedspråksenteret har inngått avtale med The U.S.-Norway Fulbright Foundation om en "rover" (omreisende lærer) som skal ha ha sitt hovedsete i Halden.

Publisert 26. feb. 2021 13:31

Fremmedspråksenteret har bidratt i dette heftet som kan brukes i arbeidet med å tilpasse undervisningen til fagfornyelsen og for å jobbe opp mot de tverrfaglige temaene; Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.