Communicare 2011

Hovedtema: Språk og kulturforståelse

Innhold: 

  • Utvikling av interkulturell kompetanse og språkopplæring – to sider av samme sak
  • Interkulturell læring i engelsk og fremmedspråk
  • Litteraturens rolle i utviklingen av interkulturell kompetanse

Last ned: 

Publisert 30. sep. 2019 12:33 - Sist endret 7. sep. 2020 10:09