Communicare 2012

Hovedtema: kommunikasjon

Innhold: 

  • Gi meg et tegn! - Visste du at noen videregående skoler i Norge tilbyr tegnspråk som fremmedspråk?
  • ”Writing From Literature” - Tekst og intertekstualitet i møte med litteratur i ungdomsskolen
  • Rollekort - enkelt SPINT-verktøy i fremmedspråk

Last ned: 

Publisert 30. sep. 2019 13:57 - Sist endret 7. sep. 2020 10:11