Communicare 2017

Hovedtema: skriveferdigheten

Innhold: 

  • Skriving som grunnleggjande ferdigheit
  • Om skrivestøtte og skriving i faget fremmedspråk
  • Skriving i engelsk på yrkesfag
  • Engelsk skriveundervisning i videregående skole
  • Creative Grammar for English Learners
  • Metodikk: Språk- og teksttypeorientert skriveundervisning i engelsk og fremmedspråk
  • Ta målspråket i bruk - Uttaleskygging
  • Nyttig på nett fra Fremmedspråksenteret
  • Barnehagen: Møt den nye rammeplanen med språkbriller på!

Last ned:

Publisert 30. sep. 2019 13:54 - Sist endret 7. sep. 2020 10:07