Communicare 2018

Hovedtema: flerspråklighet

Innhold

  • Språkutveckling hos det flerspråkiga barnet
  • Utvikling av funksjonell flerspråklighet gjennom "translanguaging" og læringsstrategier
  • Hvordan kan vi styrke elevernes sproglige opmærksomhed og sproglige anerkendelse i fremmedsprogsundervisningen?
  • Metodikk: Blackout Poetry – en anderledes måde at arbejde med digte på
  • Lesehjørnet: Moderniserte klassikere
  • Forskningsfunn: LISE og Gramma3: Pågående storskalaforskning på klasseromspraksis i Danmark og Norge – og flere språkfag inngår!
  • Nyttig på nett: The TALE Project: What every teacher should know about language assessment

Last ned

Publisert 30. sep. 2019 13:55 - Sist endret 7. sep. 2020 10:07