Fokus på språk nr. 2 (2007)

Magne Dypedahl: Interkulturell kompetanse og kravet til språklæreren

Kunnskapsløftet har gitt begrepet "interkulturell kompetanse" en mer sentral plass i læreplanene for engelsk og fremmedspråk enn tidligere. Hvordan kan lærere som ikke har inngående kjennskap til interkulturell læring fra før, gripe an dette aspektet ved undervisningen? Magne Dypedahl har mange års erfaring fra undervisning i engelsk språk og interkulturell kommunikasjon ved Høgskolen i Østfold. Han kommer i denne artikkelen med forslag til 8 konkrete refleksjonsverktøy læreren kan benytte for å fremme interkulturell kompetanse både hos seg selv og hos elevene. 

Last ned Fokus på språk nr. 2 (PDF)

Publisert 9. sep. 2020 08:12 - Sist endret 9. sep. 2020 09:21