Fokus på språk nr. 10 (2008)

Gunn Elin Heimark: Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen

Rapporten presenterer en analyse av et begrep som står sentralt i Kunnskapsløftet: "praktisk tilnærming" i fremmedspråkundervisningen. Vi får vite hvordan seks fransklærere i ungdomsskolen tolker begrepet og omsetter det i praksis. Heimark analyserer også hvordan begrepet er forklart i faglitteraturen og i læreplanen. Heimark kommer avslutningsvis med forslag til tiltak som kan bidra til en mer enhetlig forståelse av praktisk tilnærming, og dermed til en styrking av fremmedspråkundervisningen.

Last ned Fokus på språk nr. 10 (PDF)

Publisert 9. sep. 2020 09:39 - Sist endret 11. sep. 2020 14:01