Fokus på språk nr. 12 (2008)

Rita Gjørven: Fra fransklærerstudent til fransklærer. En undersøkelse av seks nyutdannede fransklæreres praksis gjennom deres tre første arbeidsår

forsidebilde med tittel

Rita Gjørven, universitetslektor i fransk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo, presenterer her en undersøkelse der hun følger seks nyutdannede fransklærere gjennom deres tre første yrkseaktive år. Vi får vite hvilke hovedutfordringer de seks står overfor i møte med det etablerte lærerfellesskapet ved ungdomsskolene, og i møte med elever og foreldre. Gjørven argumenterer for at en lærerutdanning der studentene kontinuerlig utfordres til å tenke over og debattere egne læringsstategier, gir et godt grunnlag når rollene senere skifter, og studentene blir lærere. Et bevisst forhold til hvordan de selv lærer noe, er til stor hjelp når de nye lærerne skal fremme refleksjon over egen læring hos elevene.

Last ned Fokus på språk nr. 12 (PDF)

Publisert 9. sep. 2020 12:51 - Sist endret 9. sep. 2020 13:08