Fokus på språk nr. 13 (2008)

Elin Nesje Vestli: Fra sokkel til klasserom. Litteraturens plass i fremmedspråkundervisningen

forsidebilde med tittel

Publikasjonen gir en oversikt over sentrale problemstillinger relatert til litteraturundervisning i språkfagene i skoleverket og i høyere utdanning, fulgt av refleksjoner over litteraturens plass i dagens fremmedspråkundervisning.

Last ned Fokus på språk nr. 13 (PDF)

Publisert 9. sep. 2020 12:58 - Sist endret 9. sep. 2020 13:06