Fokus på språk nr. 14 (2009)

Ingunn Hansejordet: Grammatikken i spanskfaget. Rapport frå ei kvalitativ undersøking

forsidebilde med tittel

 

Føremålet med Grammatikken i spanskfaget er å skaffe meir kunnskap om kva plass grammatikken har og bør ha i spansk­faget, som er eit nytt fag i dei fleste ungdomsskular og i mange vidaregåande skular. Problemstillinga om grammatikkens plass har stor overføringsverdi til andre framandsprak. 

Last ned Fokus på språk nr. 14 (PDF)

Publisert 9. sep. 2020 13:04 - Sist endret 9. sep. 2020 13:09