Fokus på språk nr. 15 (2009)

Berit H. Blå: Grunnleggende ferdigheter i engelsk og fremmedspråk - Kompendium til Fremmedspråksenterets etterutdanningskurs

forsidebilde med tittel

Grunnleggende ferdigheter i engelsk og fremmedspråk er en noe redigert versjon av et kompendium som opprinnelig ble utviklet i anledning Fremmedspråksenterets etterutdanningskurs i 2008. Heftet er inndelt i fem kapitler, og hvert kapittel behandler én av de fem grunnleggende ferdighetene som danner ledetråden i Læreplanverket for Kunnskapsløftet: å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy. Hvert kapittel er satt sammen av aktuelle artikler som – med noen unntak – har vært publisert tidligere. I tillegg har vi bl.a. tatt med utdrag fra læreplanen og Den europeiske språkpermen.

Publisert 9. sep. 2020 14:07 - Sist endret 9. sep. 2020 14:07