Fokus på språk nr. 31 (2013)

Gerard Doetjes:  Nye fremmedspråk i skolen. Sluttrapport for kinesisk- og arabiskprosjektene

forsidebilde med tittel

I denne rapporten presenterer vi erfaringen fra to oppstartprosjekter som ble satt i gang som del av denne satsingen: kinesisk på Sverresborg ungdomsskole i Trondheim og arabisk på Stavanger katedralskole. Begge prosjektene er avsluttet, og språkene er nå del av skolenes ordinære fagtilbud.

Last ned Fokus på språk nr. 31 (PDF)

Publisert 11. sep. 2020 08:24 - Sist endret 11. sep. 2020 13:55