Fokus på språk nr. 32 (2014)

Berit H. Blå og Karin D. Pettersen:  Lesing som grunnleggende ferdighet i engelsk og fremmedspråk

forsidebilde med tittel

Dette heftet i skriftserien Fokus på språk er en tekstsammenstilling av ulike bidrag som hver på sin måte omhandler leseferdigheten i engelsk- og fremmedspråkopplæringen. Gjennom bidragene får vi også et lite innblikk i arbeidet med denne ferdigheten hos våre nordiske naboer. Noen artikler er skrevet spesielt for denne utgivelsen, mens andre er interessante og relevante artikler som har vært publisert tidligere.

Last ned Fokus på språk nr. 32 (PDF)

Publisert 11. sep. 2020 08:43 - Sist endret 11. sep. 2020 08:43