Engelsk i verden (2020)

Siri Hunstadbråten: Engelsk i verden

forsidebilde med tittel

I dette heftet får du lære om hvordan engelsk brukes i dag, hvordan det stadig utvikler seg, hvordan det har utviklet seg til å bli det språket vi kjenner, og hvordan vi tror språket vil utvikle seg i fremtiden.

Du vil også få vite hvorfor gode ferdigheter i engelsk blir stadig viktigere, og hva som vil kreves når du skal bruke engelsken din i studier og arbeidsliv, i Norge og andre land. 

Last ned Engelsk i verden (PDF)

Publisert 28. okt. 2020 13:29 - Sist endret 28. okt. 2020 13:29