Ny forskning viser viktigheten av bred tilnærming til arbeidet med pasientsikkerhetskultur

Forbedring av pasientsikkerhetskultur er en forutsetning for å øke pasientsikkerheten. I en ny vitenskapelig artikkel kommer forsker Ann-Chatrin Leonardsen ved Høgskolen i Østfold med noen metodologiske anbefalinger med tanke på videre kartlegging av pasientsikkerhetskultur. 

Forbedring av pasientsikkerhetskultur er en forutsetning for å øke pasientsikkerheten, sier forsker Ann-Chatrin Leonardsen. Fotoillustrasjon: Unsplash.com.

 Intervju med forsker Ann-Chatrin Leonardsen

Hva er de viktigste poengene/konklusjonene i artikkelen? 

– Artikkelen «Use of the Hospital Survey of Patient Safety Culture in Norwegian Hospitals: A Systematic Review» gir en oversikt over studier gjennomført ved norske sykehus som har benyttet spørreskjemaet Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC), versjon 1. 

Dette er et anerkjent verktøy, som benyttes internasjonalt for å kartlegge pasientsikkerhetskultur. 

Artikkelen belyser hvor utfordrende og tidkrevende forbedringsarbeid knyttet til pasientsikkerhetskultur er. Den belyser også viktigheten av en bred tilnærming til pasientsikkerhetskulturarbeid. Artikkelen kommer med noen metodologiske anbefalinger med tanke på videre kartlegging av pasientsikkerhetskultur. 

Forbedring av pasientsikkerhetskultur er en forutsetning for å øke pasientsikkerheten. Artikkelen er aktuell fordi spørreskjemaet HSOPSC nå har kommet i en versjon 2. Det er viktig at studier av pasientsikkerhetskultur planlegges godt, og at analysene er solide. 

Denne artikkelen er derfor relevant for forskere som planlegger slike studier, men også for å vise til potensielle svakheter ved studier. 

 Kan du fortelle kort om hvordan du kom frem til resultatene/metoden

– Artikkelen er basert på et bredt litteratursøk gjennom Oria. Inklusjonskriterier var at studien skulle være utført ved norske sykehus, og skrevet på engelsk eller norsk, samt være basert på empiri. 

Hva betyr konklusjonene for dem det gjelder?

– Vi håper at denne artikkelen vil bidra til at fremtidige studier på pasientsikkerhetskultur gjennomføres systematisk og bredt, samt med bruk av relevante analyser av dataene. 

Har du noen råd basert på konklusjonene?

– Artikkelen kommer med anbefalinger for analyser i fremtidige studier av pasientsikkerhetskultur. 

Hva mener du det eventuelt bør forskes mer på?

– Vi planlegger nå en studie av pasientsikkerhetskultur med bruk av HSOPSC versjon 2, som et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus, Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Haukeland universitetssykehus. Her vil vi selvsagt følge våre egne anbefalinger. 

Er det er noe annet du mener er viktig å få frem?

– Ved forskning og bruk av forskningsresultater er det viktig med god planlegging, og at man er kritisk for eksempel til de analyser tidligere studier har benyttet. 

Referanse:

Use of the Hospital Survey of Patient Safety Culture in Norwegian Hospitals: A Systematic Review published in IJERPH as part of the Special Issue Methodological Study in Environmental Health and Public Health.


Ann-Chatrin Leonardsen

Føsteamanuensis

Høgskolen i Østfold

Se faglig profil

Publisert 30. juni 2021 10:47 - Sist endret 30. juni 2021 10:47