2021

Publisert 27. sep. 2021 12:47

Det er tittelen på en ny forskningsartikkel der det kommer frem at allmennleger nøler med å bruke kommunal akuttavdeling (KAD) som et alternativ til å legge inn pasienter på sykehus, av frykt for at forverring ikke fanges opp.