Aktuelle saker

Publisert 12. aug. 2022 11:37

At vaksiner inneholder en mikrochip eller gift, at korrupte samfunn med onde hensikter står bak og at vaksinen i seg selv kan føre til en rekke sykdommer, er noe av det som blir spredt av feilinformasjon om Covid-19 vaksinen i sosiale medier og som bidrar til mange ikke vil ta vaksine.

Publisert 28. jan. 2022 15:08

Ledere i offentlige virksomheter bør beherske en rekke ferdigheter fordi sektoren har et spesielt ansvar overfor andre mennesker. I en fersk bok gir forskere deg tips om hva som er viktig for å lykkes i lederrollen.

Publisert 27. sep. 2021 12:47

Det er tittelen på en ny forskningsartikkel der det kommer frem at allmennleger nøler med å bruke kommunal akuttavdeling (KAD) som et alternativ til å legge inn pasienter på sykehus, av frykt for at forverring ikke fanges opp.

Publisert 21. sep. 2021 13:29

I en nylig publisert studie har forskere ved Høgskolen i Østfold gjennomført fokusgruppeintervjuer med totalt 34 veiledere i kommune og på sykehus. Funnene viser at veiledning oppleves som utfordrende på grunn av kompleksiteten i praksisfeltet.

Bildet viser forsker Camilla Gjellebæk i høgskolens studio der episoden ble spilt inn.
Publisert 19. sep. 2021 18:16

PODCAST. - Det har nok vært en kanskje for stor tro på at teknologien i seg selv skal løse en del av de utfordringene som helse- og omsorgssektoren står overfor, sier stipendiat Camilla Gjellebæk. Sånn er det nemlig ikke. 

Publisert 18. sep. 2021 08:15

PODCAST. Ingjerd Skafle sin interesse for autisme startet gjennom jobben som lektor i videregående skole. Der har hun over flere år jobbet med elever med autismediagnose. Hun ville lære seg mer om diagnosen og har siden fordypet seg i dette både gjennom en mastergrad og nå gjennom en doktorgrad. Målet hennes er å bidra til å avdekke feilinformasjon og stereotypiske holdninger som florerer om diagnosen, spesielt innenfor sosiale medier.  

Publisert 15. sep. 2021 13:06

PODCAST. Høgskolens ferske prorektor for forskning og formidling er utdannet molekylær cellebiolog og har drevet med forskning i en eller annen form hele sin yrkesaktive karriere. Hun mener det gir ekstra motivasjon å jobbe med noe som gir mening. 

Publisert 14. des. 2020 11:51

Det er faktisk noe personer som skal jobb med å forsvare og sikre organisasjoner mot nettangrep må prøve å forstå. Det trengs med andre ord mer enn kompetanse på programmering for å avsløre såkalte hackere. Høgskolen i Østfold med fler har nå fått gjennomslag for et stort EØS prosjekt som skal sikre denne kompetansen hos nettsikkerhetspersonell.