Forfatterlunsj: Forsker og forfatter Hadi Lile presenterer boka «International Law on the Aims of Education»

Både lærebøker, læreplaner og all undervisning er styrt av de rettslige målene med skolen. Hadi Lile har skrevet den første boken i verden om de folkerettslige målene. Det er mange som vil påvirke hva barn bør lære noe om. Den politiske kampen om hva som skal inn i skolen er ofte intens og preget av sterke følelser. 

Både lærebøker, læreplaner og all undervisning er styrt av de rettslige målene med skolen. Boken til Hadi Lile er den første i verden om de folkerettslige målene. Det er mange som vil påvirke hva barn bør lære noe om. Den politiske kampen om hva som skal inn i skolen er ofte intens og preget av sterke følelser. Foto: Privat.

Ta med deg matpakka og hør forfatteren fortelle om boka. Det blir servering av kaffe. 

Boken er ment som en nøktern og håndgripelig analyse av de folkerettslige målene med skolen, sier forfatter og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold Hadi Lile om boken. 

Boken er av særlig betydning for lærere, lærerstudenter, lærerskolelærere og folk som jobber med utdannings- og skoleledelse.

Folkerett (internasjonal lov) kan i utgangspunktet virke fjernt fra praksis i skolen og utgangspunktet er først og fremst at folkerettslige forpliktelser forplikter staten, og ikke hver enkelt lærer. Men FNs barnekonvensjon gjelder faktisk direkte som lov i Norge og har endatil fått forrang framfor Opplæringsloven.

Barn som vokser opp i dag må lære å leve i en internasjonal og global verden. Det er ikke opp til hver enkelt stat å fritt bestemme målene for skolen. Ikke hvis staten har ratifisert FNs barnekonvensjon eller noen av de andre konvensjonene som definerer folkerettslige mål. Denne boka er den første og eneste som på en grundig og nøktern måte dykker inn i disse internasjonale forpliktelsene, og meisler ut noen konklusjoner om hva disse forpliktelsene innebærer.   

Les mer i tidligere intervju av Lile; Ny bok om internasjonale juridiske standarder for skolens mål og innhold.

Hadi Lile er førsteamanuensis ved Institutt for velferd, ledelse og organisasjon under Fakultet for helse, velferd og organisasjon. Hans faglige interesser er innen rettsvitenskap, rettssosiologi, menneskerettigheter, minoriteter og urfolk (samer), moralfilosofi og normer.

Foredraget er en del av de nasjonale Forskningsdagene der tema i år er fred og konflikt.

Se hele HiØ sitt program under Forskningsdagene

Publisert 13. sep. 2021 10:22 - Sist endret 21. sep. 2021 18:01