Catharina Bjørkquist

Institutt for velferd, ledelse og organisasjon
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608827
+4792048520
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser er samordning og koordinering av helse- og velferdstjenester, organisering av kommunale tjenester, og styring, organisering og ledelse i sykehus.  Jeg er også opptatt av lokale innovasjonsprosesser, spesielt knyttet til digitalisering, samt profesjonenes rolle og brukerinvolvering.

Undervisning

 

Bakgrunn

PhD i statsvitenskap, Karlstads universitet, 2009

Cand.polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1994

Priser

 

Verv

Høgskolestyret (2007-2012)

Avdelingsstyret ved økonomi, språk og samfunnsfag (2003-2008)

Leder institusjonelt satsningsområdet  Arbeids-livs-, profesjons- og tjenesteforskning (APT) ved Høgskolen i Østfold (2014-2017)

Publiseringsutvalget (2021-dd)

 

Samarbeid

Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor

Högskolan i Borås, Styrning, organisering och ledning i välfärden (SOLWE)

Høskolen i Innlandet, prof. II

Prosjekter

Emneord: Det digitale samfunn, DigiWork, digitalisering, samordning, tverffaglig samarbeid, profesjon, organisasjon, ledelse

Publikasjoner

 • Bjørkquist, Catharina & Hansen, Gunnar Vold (2022). Digitalisation and Client-Orientated Services: Examples from Norway. Nordic Journal of Social Research. ISSN 1892-2783. 13(2). doi: 10.18261/njsr.13.2.4.
 • Løken, Therese Dwyer; Helgesen, Marit Kristine; Vike, Halvard & Bjørkquist, Catharina (2022). Being bound and tied by the ropes of frugality: a case study on public management values and service integration. Journal of Health Organisation and Management. ISSN 1477-7266. 36(9), s. 95–111. doi: 10.1108/JHOM-10-2020-0401.
 • Røste, Rannveig & Bjørkquist, Catharina (2021). Samarbeid om rus- og psykisk helsetjenester - erfaringer fra en innovasjonsprosess i en storbykommune. I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 195–216. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.140.ch10.
 • Ramsdal, Helge Normann & Bjørkquist, Catharina (2021). Nasjonale veiledere - "soft governance" og "nudging"? I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 89–109. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.40.ch5.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2021). Nya lednings- och styrformer inom hälso- och sjukvård. I Wolmesjö, Maria & Solli, Rolf (Red.), Framtidens välfärd - hållbar stryning, organisering och ledning.. Studentlitteratur AB. ISSN 978-91-44-15218-9. s. 105–125.
 • Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Bjørkquist, Catharina (2021). Organisational and Professional Integration Between Specialist and Primary Healthcare Services: A Municipal Perspective. . International Journal of Integrated Care (IJIC). ISSN 1568-4156. 21(2). doi: 10.5334/ijic.5606.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2021). Structural disavowal and personal inundation of responsibility – a local perspective on pressure on mental health front-line professionals. European Journal of Social Work. ISSN 1369-1457. doi: 10.1080/13691457.2021.1882399.
 • Gjellebæk, Camilla; Svensson, Ann; Bjørkquist, Catharina; Fladeby, Nina & Grundén, Kerstin (2020). Management challenges for future digitalization of healthcare services. Futures: The journal of policy, planning and futures studies. ISSN 0016-3287. 124. doi: 10.1016/j.futures.2020.102636. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjellebæk, Camilla; Svensson, Ann & Bjørkquist, Catharina (2020). The dark sides of technology - Barriers to work-integrated learning. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 12197, s. 69–85. doi: 10.1007/978-3-030-50439-7_5.
 • Sletten, Marina Snipsøyr & Bjørkquist, Catharina (2020). Professionals’ tinkering with standardised tools:dynamics involving actors and tools in child welfare practices . European Journal of Social Work. ISSN 1369-1457. doi: 10.1080/13691457.2020.1793114. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Ramsdal, Helge Normann (2019). NAV: Virksomhetsbaserte team – redusert sykefravær? Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 36(3), s. 104–119. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-03-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ramsdal, Helge Normann & Bjørkquist, Catharina (2019). Value-based innovations in a Norwegian hospital: from conceptualization to implementation. Public Management Review. ISSN 1471-9037. s. 1–22. doi: 10.1080/14719037.2019.1648695.
 • Bjørkquist, Catharina (2019). Digitalisering - løsninger og problemer. I Bjørkquist, Catharina & Fineide, Mona Jerndahl (Red.), Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-63183-3. s. 169–191. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.66.ch7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjellebæk, Camilla; Svensson, Ann & Bjørkquist, Catharina (2018). Competence development and the implementation of technology in healthcare services. I Gómez Chova, L.; López Martínez, A. & Candel Torres, I. (Red.), ICERI2018 Proceedings. IATED Academy. ISSN 978-84-09-05948-5. doi: 10.21125/iceri.2018.1124.
 • Bjørkquist, Catharina & Hansen, Gunnar Vold (2018). Reducing service barriers to people with dual diagnosis in Norway. Cogent Social Sciences. ISSN 2331-1886. 4(1), s. 1–14. doi: 10.1080/23311886.2018.1561237. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria & Samuelsen, Finn (2018). Collaborative challenges in the use of telecare. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN 0283-9318. s. 1–9. doi: 10.1111/scs.12605.
 • Bjørkquist, Catharina & Hansen, Gunnar Vold (2018). Coordination of services for dual diagnosis clients in the interface between specialist and community care. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 11 . doi: 10.2147/JMDH.S157769. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Gunnar Vold & Bjørkquist, Catharina (2017). Utfordringer for samarbeidet mellom kriminalomsorg og kommuner. Fontene forskning. ISSN 1890-9868. 10(2), s. 59–70. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørkquist, Catharina & Hansen, Gunnar Vold (2017). Samproduksjon med pårørende til personer med ROP-lidelser. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 3(3), s. 194–204. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2017-03-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge & Ramsdal, Kjetil (2015). User participation and stakeholder involvement in health care innovation – does it matter? European Journal of Innovation Management. ISSN 1460-1060. 18(1), s. 2–18. doi: 10.1108/EJIM-08-2013-0081.
 • Bjørkquist, Catharina (2013). Helsefremmende og forebyggende arbeid - et grunnlag for verdighet og egenverd? I Skærbæk, Eva & Lillemoen, Lillian (Red.), Verdi og verdighet: etikk i praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-40147-4. s. 145–161.
 • Bjørkquist, Catharina (2012). Norwegian Public Health Policy and Risk Communication – a Matter of Mobilization? I Knutsen, Karen S. Patrick; Kvam, Sigmund; Langemeyer, Peter Hans; Solfjeld, Kåre & Parianou, Anastasia (Red.), Narratives of Risk: Interdisciplinary studies. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-2803-4. s. 482–505.
 • Bjørkquist, Catharina (2008). Continuity and change in stakeholder influence : reflections on elaboration of stakeholder regimes. Reflecting Education. ISSN 1746-9082. 4(2), s. 24–38.
 • Bjørkquist, Catharina (2003). En diskusjon av alternativ evalueringsform i kurset Offentlig politikk og administrasjon (OPA), statsvitenskap grunnfag, våren 2002, Mellom plikt og rett - tanker om og arbeid med Kvalitetsreformen ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk. Høgskolen i Østfold, Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk. s. 83–97.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørkquist, Catharina (2022). Muligheter og utfordringer i organisering av lokalbaserte tjenester. Statlig politikk vs. lokale utfordringer på ROP-området.
 • Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2022). Contingency coordination at regional level in Norway – the role of the Regional Contingency Advisory Board (RCAB) as a meeting arena.
 • Løken, Therese Dwyer & Bjørkquist, Catharina (2022). ROPIT presentasjon Bydel Gamle Oslo.
 • Bjørkquist, Catharina (2021). Presentasjon av ROPIT antologien.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2021). "Det nye paradigmet" i rus- og psykiske helsetjenester - utfordringer og muligheter. I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 281–299. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.40.ch14.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2021). Om ROPIT-prosjektet, teoretisk forankring og metode. I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 27–41. doi: https%3A/doi.%20org/10.23865/noasp.40.ch2.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2021). Introduksjon. I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 9–25. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.40.ch1.
 • Bjørkquist, Catharina (2021). Disavowal and Individual Inundation – Dilemmas of Mental Health Work. International Journal of Integrated Care (IJIC). ISSN 1568-4156. 21. doi: 10.5334/ijic.ICIC20130.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2021). «Hva er viktig for deg?» i et styringsperspektiv».
 • Røste, Rannveig & Bjørkquist, Catharina (2021). AI and collaborative data teams: a case study of the Norwegian Labour and Welfare Administration.
 • Røste, Rannveig & Bjørkquist, Catharina (2020). Utvikling av helhetlige tjenester innen rus- og psykisk helse: erfaringer fra en innovasjonsprosess i en storbykommune.
 • Løken, Therese Dwyer; Johannessen, Aud & Bjørkquist, Catharina (2020). Organizing financial resources in the municipality: a case study on integrated services to persons with concurrent substance abuse and mental health challenges.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2020). Structural Disavowal and Individual Inundation – Dilemmas of Mental Health Work .
 • Gjellebæk, Camilla; Svensson, Ann; Fladeby, Nina; Grundén, Kerstin & Bjørkquist, Catharina (2019). Management strategies for facilitating learning at the workplace when introducing technology and new ways of providing healthcare services.
 • Sletten, Marina Snipsøyr & Bjørkquist, Catharina (2019). How professionals modify standardized tools - Adapting standardized tools into Child Welfare Practice.
 • Løken, Therese Dwyer; Johannessen, Aud; Helgesen, Marit Kristine & Bjørkquist, Catharina (2019). “Money talks”: a qualitative study on how organising of financial resources affect integrated services to persons with dual diagnosis.
 • Holmen, Ann-Karin Tennås; Bjørkquist, Catharina & Higdem, Ulla (2019). Innovasjon i norsk offentlig sektor – dilemmaer og utfordringer. Samfundslederskab i Skandinavien. ISSN 2596-6200. 34(4), s. 271–275. doi: 10.22439/sis.v34i4.5875.
 • Bjørkquist, Catharina & Hansen, Gunnar Vold (2019). Digitalisering - brukerorienterte tjenester.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2019). Integrerte tjenester – er det mulig? ROPIT - prosjektet.
 • Bjørkquist, Catharina (2019). Integrerte tjenester til mennesker med ROP-lidelser – er det mulig?
 • Ramsdal, Helge Normann & Bjørkquist, Catharina (2019). Structural disavowal and personal inundation of responsibility – a local perspective on pressure on mental health work.
 • Ramsdal, Helge Normann & Bjørkquist, Catharina (2019). Dilemmaer i profesjonelt arbeid med ROP-pasienter – mellom ansvarsfraskrivelse og ansvarsoversvømmelse.
 • Forss, Maria; Bjørkquist, Catharina & Samuelsen, Finn (2018). Disruptive technology meets sustainable professional positions.
 • Bjørkquist, Catharina (2018). Digitalisering - implikasjoner for samordning av helse- og velferdstjener.
 • Hansen, Gunnar Vold & Bjørkquist, Catharina (2018). Pårørende - ressurs eller problem? Fredrikstad Blad.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2017). “Chains, shops, networks”–Organizing efficient patient flows in hospitals. International Journal of Integrated Care (IJIC). ISSN 1568-4156. 17(5). doi: 10.5334/ijic.3377.
 • Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria & Samuelsen, Finn (2017). Enablers and Barriers for Collaboration–Introducing Digital Safety Alarms for Elderly Living at Home. International Journal of Integrated Care (IJIC). ISSN 1568-4156. 17(5). doi: 10.5334/ijic.3331.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2017). Chains, shops, networks – responding to complexity by organizational innovations.
 • Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria & Samuelsen, Finn (2017). Enablers and Barriers for Collaboration – Introducing Digital Safety Alarm for Elderly Living at Home .
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2017). “Chains, shops, networks” – Organizing efficient patient flows in hospitals.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2017). Chains, shops, networks – changing features of hospital work organization.
 • Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Huby, Guro Øyen & Johnsen, Lasse (2016). Tricky Transitions. International Journal of Integrated Care (IJIC). ISSN 1568-4156. 16(6). doi: 10.5334/ijic.2649.
 • Bjørkquist, Catharina; Hansen, Gunnar Vold & Johnsen, Lasse (2016). Tricky Transitions.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W & Bjørkquist, Catharina [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.Pasienter, ansatte, ledere og studenters perspektiver 2015 – 2016.
 • Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria; Holone, Harald & Samuelsen, Finn (2016). Velferdsteknologi for hjemmeboende i Fredrikstad kommune - presentasjon av følgeforskningsprosjektet.
 • Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria & Samuelsen, Finn (2016). Hovedfunn første del - Organisasjonsutvikling og innovasjonsreisen. Samarbeid og utfordringer organisasjon.
 • Bjørkquist, Catharina (2016). Samarbeid og utfordringer organisasjon - resultater fra følgeforskningen.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Bjørkquist, Catharina; Helgesen, Ann Karin & Kirchhoff, Jörg W [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.
 • Bjørkquist, Catharina (2016). Velferdsteknologi skal spare kommune-Norge for milliarder. [TV]. NRK Østfoldnytt.
 • Bjørkquist, Catharina (2016). Velferdsteknologi skal spare kommune-Norge for milliarder. [Radio]. NRK Nyheter.
 • Bjørkquist, Catharina (2015). Erfaringer med helsemonitorering for KOLS-pasienter. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 11(2), s. 200–211.
 • Tufte, Geir Conrad; Bjørkquist, Catharina & Reinholde, Iveta (2014). Adressing "health in all policies" through regional and local authorities: Results from Latvia and Norway. I Koht, Harald & Veiden, Pål (Red.), Integration and diversity in the baltic sea region. Høgskolen i Oslo og Akershus. ISSN 978-82-93208-79-2. s. 149–164.
 • Hansen, Gunnar Vold & Bjørkquist, Catharina (2014). Fra portvokter til døråpner?
 • Ramsdal, Helge & Bjørkquist, Catharina (2013). The Collaboration reform as a catalyst for innovations in health care.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge (2012). Forskningsdesign for studiet av en innovasjonsreise.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge (2012). eSenior – en innovasjonsreise.
 • Bjørkquist, Catharina & Tufte, Geir Conrad (2012). An Evaluation – the Heprogress project and the Participating Municipalities’ Work on Public Health Issues.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge (2012). eSenior - en innovasjonsreise.
 • Bjørkquist, Catharina (2012). Norwegian Public Health Policy and Risk Communication - a Matter of Mobilization?
 • Bjørkquist, Catharina (2010). Moderne organisasjonsformer i kommunene: Reformer i offentlig sektor.
 • Bjørkquist, Catharina (2010). Institutionalization of Stakeholder Regimes in Norwegian Higher Education Institutions.
 • Bjørkquist, Catharina (2008). Stakeholder influence over time: a case-study of the University of Oslo and Telemark University College : students' stakeholder influence in higher education institutions.
 • Bjørkquist, Catharina (2008). Explaining continuity and change in stakeholder influence - at Telemark University College.
 • Bjørkquist, Catharina (2007). Explaining continuity and change in stakeholder influence.
 • Bjørkquist, Catharina (2007). Continuity and change in stakeholder influence : a case study of Telemark Univeristy College in Norway.
 • Bjørkquist, Catharina (2007). Continuity and change in stakeholder influence : a case study of Telemark University College in Norway.
 • Bjørkquist, Catharina (2006). Stakeholder Regimes in Norwegian Higher Education : Norms and Structures effecting Stakeholder Influence.
 • Ramsdal, Helge Normann; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Hansen, Gunnar Vold (2018). Tidlig ute og tett på. Evaluering av virksomhetsorganiserte team som ledd i NAV-Østfolds deltakelse i prosjektet "Ned med sykefraværet - IA ledelse 2.0". Høgskolen i Østfold. ISSN 1504-5331.
 • Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria; Holone, Harald & Samuelsen, Finn (2017). Innovasjonsreisen – innføring av digitale trygghetsalarmer på veien mot Helsevakt: Følgeforskning i Fredrikstad kommune. Høgskolen i Østfold. ISSN 978-82-7825-449-3.
 • Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Huby, Guro Øyen & Johnsen, Lasse (2016). SÅRBARE OVERGANGER – «Tricky Transitions». Høgskolen i Østfold. ISSN 978-82-7825-445-5.
 • Bjørkquist, Catharina (2015). Erfaringer fra pilotering av velferdsteknologi i Sarpsborg kommune. KOLS-monitorering, automatisk medisinhåndtering og mobile trygghetsalarmer. Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278254400.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge (2014). Baseline for pilotering av velferdsteknologi: KOLS-monitorering, automatisk medisinhåndtering og mobile trygghetsalarmer i Sarpsborg kommune. Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278254349.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge (2014). A Research Design for the Study of an Innovation Journey: - The eSenior Project: Piloting Telecare and Telehealth Technology. Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278254295.
 • Falch, Wenche & Bjørkquist, Catharina (2013). Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus - Bodø Hjemmetjenesten. Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278253830.
 • Ramsdal, Kjetil & Bjørkquist, Catharina (2012). Mobilt røntgen: Gjennomgang av prosjekt og erfaringsgrunnlag. Høgskolen i Østfold. ISSN 978-82-7825-375-5.
 • Bjørkquist, Catharina (2010). Continuity and change in stakeholder regimes : reflections on methods and methodology. Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278253328.
 • Bjørkquist, Catharina (2009). Stakeholder influence in higher education : old ideas in new bottles? Karlstads universitet. ISSN 9789170632709.
 • Bjørkquist, Catharina & Bjørk, Eva M. Lambertsson (2003). Mellom plikt og rett - tanker om og arbeid med Kvalitetsreformen ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk. Høgskolen i Østfold. ISSN 8278251290.
 • Bjørkquist, Catharina (2001). Nye organisasjonsformer. Governance-perspektivet - en fruktbar tilnærming i en norsk kontekst? Høgskolen i Østfold. ISSN 8278250871.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:08 - Sist endret 11. juli 2022 09:18