Stine Eileen Torp Løkkeberg

Institutt for velferd, ledelse og organisasjon
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608795
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Jeg har en doktorgrad i Sosialpsykologi fra Universitetet i Kent, og er spesielt opptatt av moralske emosjoner som skam, skyld, mindreverdighet og avvisning, og hvordan subjektive oppfattelser, følelser og motivasjoner påvirker mennesker når de skal kommunisere ubehagelig informasjon. Jeg er spesielt interessert i hvordan sosiale bånd og behovet for aksept og tilhørighet har betydning for hvordan vi kommuniserer ubehagelig informasjon. I tillegg er jeg svært opptatt av hvordan vi skal møte alvorlig syke og døende, og arbeider med å utvikle og teste ut en ny samtalemal for kommunikasjon av dårlige nyheter til denne målgruppen. Jeg driver også en labgruppe med fokus på vold i nære relasjoner og emosjoner. Videre er jeg også opptatt av hvordan vi kan systematisere den akademiske skriveopplæringen i høyere utdanningsinstitusjoner, og hvordan vi kan dokumentere effekt av ulike pedagogiske tiltak. Jeg er ansatt ved ABSV utdanningene, men er faglig tilknyttet vernepleierutdanningen. Jeg har emneansvar for bacheloroppgaven for 3. års vernepleierstudenter og for videreutdanningen vold i nære relasjoner og tiltak mot seksuelle overgrep mot barn.  

Grad:

Doktorgrad / Ph.D.

 • Doktorgrad:

  Jeg forsvarte PhD avhandlingen min i sosialpsykologi ved Universitet i Kent 1. desember 2016 med tittelen: Risking the social bond when communicating unpleasant information: How self-relevant appraisals and feelings explain distancing and repair motivation.

  Se her for diverse omtale av PhD avhandlingen min:

  http://www.hiof.no/forskning/aktuelt?displayitem=4479&module=news&newscat=fou

  https://sykepleien.no/2017/03/de-aller-vanskeligste-samtalene

  http://forskning.no/helse-medisin-kommunikasjon/2017/02/hvordan-skal-leger-og-sykepleiere-gi-en-alvorlig-beskjed

  http://sciencenordic.com/how-should-doctors-and-nurses-break-bad-news-patients

  https://www.nrk.no/ostfold/xl/forsker-pa-a-fortelle-deg-at-du-skal-do-1.12677482

  https://kar.kent.ac.uk/60955/

Bakgrunn

Arbeidserfaring som sykepleier har jeg fra sykehjem, sykehus og hjemmesykepleie. Masteroppgaven jeg skrev innen sykepleievitenskap var spesielt opptatt av hvordan sykepleiere og pårørende erfarte tilrettelegging av hjemmedød for eldre pasienter. Jeg har vært ansatt ved HiØ siden 2006 og underviser i kommunikasjon, psykologi, praktisk ferdighetstrening, helsefag, forskningsmetode og akademisk skriving. 

Verv

Styreverv:

Fast medlem av Avdelingsstyret ved HS fra 2013-2017

Fast medlem av Klagenemda ved HiØ fra 01.01. 2017

Råd og utvalg:

Extramural Committees:

Programkomite for Vernepleierutdanningen fra 2011-2016

KvinnForsk

Medlem av FoU utvalget

Andre verv:

Fast medlem av Kultur og velferdskomiteen HiØ siden 2011

Annet:

Reviewer for det sosialpsykologiske tidsskriftet: Group Processes & Intergroup Relations

Reviewer for tidsskriftet: Cognition and Emotion

Ansatt i studieverkstedet ved HiØ

Medlem av forskergruppen HEKS (helsesvikt, epidemiologi, kronisk sykdom og symptomforskning)

Medlem av forskergruppen "sosiale emosjoner" ledet av Nicolay Gausel UiA

Medlem av Norsk Sykepleierforbund

Full member of APA (American Psychological Association)

Full member of ISRE (International Society for Research on Emotion)

Medlem av European Association for the Teaching of Academic Writing

Medlem av OCHER nettverket for medisinsk kommunikasjon

Medlem av Hospiceforum Norge

Samarbeid

Forskningsprogram/-prosjekter:

Kommunikasjon av ubehagelig informasjon: Krysskulturell studie i samarbeid med Universitet i Kent og Universitetet i Agder.

Hjemmeboende MS rammedes opplevelse av livskvalitet i samarbeid med Gunnar Thoresen.

Gjennomføre Realist Review (med bruk av Covidence) for å utforske hvordan positive emosjoner kan bidra til eldre menneskers helse, well-being, og hvordan det påvirker relasjonen til helsepersonell. I samarbeid med Lena Heyn, Hilde Eide og Lee Ellington.

Teste en nyutviklet samtalemal for kommunikasjon av ubehagelig informasjon til bruk for helsepersonell.

Labgruppeprosjekter i labgruppen "vold i nære relasjoner og emosjoner" i samarbeid med bachelorstudenter ved ABSV utdanningene og Ann-Kristin Johansen

SDQ vurdering av barn og ungdom tilknyttet BUP som har utfordringer med skoleskulk i samarbeid med Rikard O. Eriksson og Hans Ek. School Phobia and SDQ.

Forskningsprosjekt Relativ fattigdom blandt barnefamilier i Norden i samarbeid med Rikard Eriksson, Lunds Universitet og UCC København.

Budbringere av dødsbudskapet. Om presters emosjonelle opplevelser av å formidle dødsbudskap. Samarbeid med Frank Oterholt. 

Pedagogisk utviklingsarbeid om en nyutviklet modell for akademisk skriveopplæring i samarbeid med Lars Rune Halvorsen og Anne-Lise Eng.

Utvikle en podcastserie i akademisk skriving i samarbeid med Anne-Lise Eng, Lars Rune Halvorsen, Universitetet i Stavanger og Nord Universitetet. Oppstart høsten 2017. 

Utvikling av studieverkstedet ved HiØ - campus Kråkerøy i samarbeid med blant annet Anne-Lise Eng og Beate Sæthern.

Forskergrupper

Emneord: Emotions, Self-critical emotions, domestic violence, death and dying, academic writing, Det digitale samfunn, DigiHealth

Publikasjoner

 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp & Thoresen, Gunnar (2021). Experiences of quality of life in people with Multiple Sclerosis who are in a wheelchair. Nursing Open. ISSN 2054-1058. s. 1–10. doi: 10.1002/nop2.956.
 • Del Busso, Lilliana Andrea; Brottveit, Gudrun; Løkkeberg, Stine Eileen Torp & Gluppe, Grete (2021). Women’s embodied experiences of using wearable digital self-tracking health technology: a review of the qualitative research literature. Health Care for Women International. ISSN 0739-9332. doi: 10.1080/07399332.2021.1884682. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Gausel, Nicolay; Giner-Sorolla, Roger & Leach, Colin Wayne (2021). Risking the social bond: Motivations to defend or to repair when dealing with displeasing information. Current Psychology. ISSN 1046-1310. doi: 10.1007/s12144-021-01678-8.
 • Ek, Hans; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Eriksson, Rikard & Ellingsen, Pål (2020). Disabilities exhibited by children and adolescents that refuse to go to school. Child & family behavior therapy (Print). ISSN 0731-7107. 42(4), s. 268–283. doi: 10.1080/07317107.2020.1809202. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp & Oterholt, Frank (2020). Presters emosjonelle opplevelser og erfaringer med å overbringe dødsbudskap. Tidsskrift for sjelesorg. ISSN 0333-3388. 40(2), s. 172–188.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Balabanian, Andreas; Økland, Simen & Aaseng, Anne-Berit Øverby (2019). Emotional discomfort among school staff and student teachers when they had to 'tell' or 'not tell' about vague suspicions of domestic violence. Heliyon. ISSN 2405-8440. 5(7), s. 1–7. doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e02043. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Iwar Brekke, Lindis & Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2021). Å så et frø for fremtiden – jordmors opplevelse av primærforebygging blant gravide kvinner utsatt for seksuelle overgrep som barn. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 18(4), s. 353–367. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2021-04-05.
 • Johansen, Ann-Kristin & Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2021). Vold mot eldre er et alvorlig problem, det må aldri bli en privatsak. Fredrikstad Blad.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2020). Krevende arbeidsoppgaver i prestetjenesten - emosjonelle påkjenninger ved formidling av dødsbudskap.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Del Busso, Lilliana Andrea & Brottveit, Gudrun (2020). Et kritisk blikk på kvinners erfaringer med smartklokker. Fredrikstad Blad.
 • Heyn, Lena; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Ellington, Lee; Van dulmen, Sandra & Eide, Hilde (2019). What is the function and outcome of communicating positive emotions for the patient-provider relationship - A realist review.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2019). Å være MS rammet og sitte i rullestol- hva er viktig for god livskvalitet? Fredrikstad Blad.
 • Heyn, Lena; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Ellington, Lee; van Dulmen, Sandra & Eide, Hilde (2019). Positive emotions in healthcare communication.
 • Jensen, Ingeborg Marie; Halvorsen, Lars Rune; Ingunn, Valan; Anne-Lise, Eng; Tor Henning, Valnes Pedersen & Løkkeberg, Stine Eileen Torp [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Fra frontalundervisning til Podcast - en presentasjon av et Podcastprosjekt i akademisk skriving.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp & Johansen, Ann-Kristin (2018). Skoleansatte har en unik mulighet til å oppdage vold. utdanningsforskning.no.
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune & Valan, Ingunn [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). 11. Fra kaos til struktur – slik bygger du opp en akademisk oppgave.
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune & Valan, Ingunn [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). 10. Slik får du bedre språk i oppgaven.
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune & Valan, Ingunn [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). 9. Slik unngår du plagiering.
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune & Valan, Ingunn [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). 8. Er det lov å skrive “jeg”?
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune & Valan, Ingunn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). 7. Slik blir det lettere å skrive oppgave – skriveprosessen.
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune & Valan, Ingunn [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). 6. Les noe gøy for å lære!
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune & Valan, Ingunn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). 5. Slik leser du mer effektivt.
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune & Valan, Ingunn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). 4. Derfor skal du ta pauser.
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune & Valan, Ingunn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). 3. Hvordan skal jeg rekke alt? Tidsplanlegging er løsningen.
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune & Valan, Ingunn [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). 2. Akademiske ord og begreper for dummies.
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune & Valan, Ingunn [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). 1. Hjelp, jeg er blitt student!
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune & Valan, Ingunn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Podkasten om akademisk skriving.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp & Johansen, Ann-Kristin (2018). Skoleansatte har en unik mulighet til å oppdage vold https://www.f-b.no/debatt/vold/skole/skoleansatte-har-en-unik-mulighet-til-a-oppdage-vold/o/5-59-1240679. Fredrikstad Blad.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2018). Veien til en PhD .
 • Heyn, Lena; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Ellington, Lee; van Dulmen, Sandra & Eide, Hilde (2018). How positive emotions affect the relationships between health care professionals and patients. A realist review.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp & Del Busso, Lilliana Andrea (2018). Ventesorg- utmattende, overveldende, intenst https://www.f-b.no/debatt/kreft/sorg/ventesorg-utmattende-overveldende-intenst/o/5-59-1011299. Fredrikstad Blad.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp & Helgesen, Ann Karin (2018). Når sykdommen rammer: "Jeg vil ha informasjon jeg forstår" https://www.f-b.no/debatt/kreft/sykepleiere/nar-sykdommen-rammer-jeg-vil-ha-informasjon-jeg-forstar/o/5-59-1010852. Fredrikstad Blad. 130(29), s. 8–9.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2017). Medisinsk kommunikasjon.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2017). Å formidle dårlige nyheter til pasienter med fokus på emosjonelt ubehag.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2017). Å formidle dårlige nyheter til pasienter.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Eng, Anne-Lise & Korseberg, Karl-Arne Næss (2017). Akademisk dannelse og førsteårsstudenten https://khrono.no/debatt/akademisk-dannelse-og-forstearsstudenten-i-hoyere-utdanning?nav=forside. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2017). How communicating unpleasant information can elicit either self-defensive or self-improvement motivations. Oral presentation.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2017). Den vanskelige samtalen om døden: https://radio.nrk.no/serie/nyhetsettermiddag/NPUB51007317/12-04-2017. [Radio]. NRK Radio Nyhetsettermiddag.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2017). Den vanskelige samtalen om døden NRK Radio Her og Nå Hovedsendingen https://radio.nrk.no/serie/her-og-naa-hovedsending/DMTN01007217/12-04-2017. [Radio]. NRK Radio.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2017). De aller vanskeligste samtalene. Sykepleien. ISSN 0802-9768.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2017). Podcast om hvordan fortelle noen at de skal dø. [Internett]. Sykepleien Podcast.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2017). How should doctors and nurses break bad News to patients. [Internett]. Science Nordic.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2017). Hvordan skal leger og sykepleiere gi en alvorlig beskjed? . [Internett]. Forskning.no.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Eng, Anne-Lise & Lars Rune, Halvorsen (2016). Erfaringer med systematisk utvikling av akademiske skrivekurs.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2016). Kommunikasjon av ubehagelig informasjon, og emosjoners betydning i møte med alvorlig syke og døende.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp & Eng, Anne-Lise (2016). E-læringskurs i akademisk skriving og utvikling av en pedagogisk modell for akademisk skriving.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp & Gausel, Nicolay (2016). Risking the social bond: Explaining avoidance and repair motivation associated with withholding or disclosing unpleasant information.
 • Johansen, Ann-Kristin & Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2016). Den vanskelige samtalen og den gode dialogen - i møte med barn som er utsatt for vold og overgrep.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Eng, Anne-Lise & Halvorsen, Lars Rune (2016). Akademisk skriving som en gave http://khrono.no/debatt/akademisk-skriving-som-en-gave. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Johansen, Ann-Kristin & Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2016). Den vanskelige samtalen vs den gode dialogen.
 • Johansen, Ann-Kristin & Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2016). Den vanskelige samtalen vs den gode dialogen .
 • Løkkeberg, Stine Torp (2015). To withhold or to disclose? How communicating unpleasant information can elicit either self-defensive or self-improvement motivations.
 • Løkkeberg, Stine Torp (2015). Intervju om å overbringe tunge budskap. [Radio]. NRK VEstfold.
 • Løkkeberg, Stine Torp (2015). Forsker på hvordan man bør gi dødsbudskapet. [Internett]. NRK Vestfold.
 • Løkkeberg, Stine Torp (2015). Å fortelle noen at de skal dø. [Internett]. NRK.no.
 • Løkkeberg, Stine Torp (2015). Å fortelle noen at de skal dø- Resultater fra PhD arbeid . [Radio]. NRK P1.
 • Løkkeberg, Stine Torp (2015). Å kommunisere alvorlige budskap - resultater av PhD arbeid. [Radio]. NRK Østfold.
 • Løkkeberg, Stine Torp (2015). Ikke stol på testene, de er bare underholdning. Fredrikstad Blad. s. 8–9.
 • Løkkeberg, Stine Torp & Johansen, Ann-Kristin (2015). Den vanskelige samtalen.
 • Løkkeberg, Stine Torp (2015). Ikke stol på testene. Sarpsborg Arbeiderblad. s. 8–9.
 • Løkkeberg, Stine Torp & Gausel, Nicolay (2015). To withhold or to disclose? How communicating unpleasant information can elicit either self-defensive or self-improvement motivations.
 • Løkkeberg, Stine Torp & Gausel, Nicolay (2015). To Withhold or to Disclose? How Communicating Unpleasant Information Elicit either Self-Defensive or Self-Improve Motivations .
 • Løkkeberg, Stine Torp & Johansen, Ann-Kristin (2015). Den vanskelige samtalen og den gode dialogen, med fokus på barn og vold - og alvorlig syke og døende.
 • Løkkeberg, Stine Torp (2014). To withhold or to disclose? How communicating unpleasant information elicit either self-defensive or self-improve motivation.
 • Løkkeberg, Stine Torp (2014). Hva har motivert akkurat disse kvinnene, og hvordan kan det inspirere andre? Vi hører deres historier, og hvilke områder de er opptatt av å forske videre på som har betydning for samfunnet.
 • Løkkeberg, Stine Torp (2014). Risking the social bond How self-relevant appraisals and self-critical feelings elicit either self-defensive or self-improve motivations when communicating unpleasant information.
 • Løkkeberg, Stine Torp (2013). Effects on appraisals, feelings and responses when communicating unpleasant information.
 • Løkkeberg, Stine Torp (2012). How self-relevant appraisals and self-critical feelings elicit either self-defensive or self-improve motivations when communicating unpleasant information.
 • Løkkeberg, Stine Torp & Femdal, Ingrid (2010). Care of dying.
 • Løkkeberg, Stine Torp & Eng, Anne-Lise (2009). Fusk og plagiering i høyere utdanning - Studenters erfaringer.
 • Løkkeberg, Stine Torp & Fugletveit, Ragnhild (2009). Fusk og plagiering i høyere utdanning.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2020). Mobbebegrepets bakteppe -En kvalitativ studie av begrepet mobbing i den videregående skole. Universitetet i Agder.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2019). Å så et frø for fremtiden. Jordmors opplevelse av primærforebygging blant gravide kvinner utsatt for seksuelle overgrep som barn. Universitetet i Agder.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2019). «Risky Conversations» -miljøterapeuter blir personlig involvertEn narrativ analyse av 6 miljøterapeuters erfaring med bevisst selvavsløring i møte med ungdom i omsorgsinstitusjoner. . Universitetet i Agder.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp (2016). Risking the social bond when communicating unpleasant information: How self-relevant appraisals and feelings explain distancing and repair motivation. University of Kent Ph.D thesis.
 • Boger, Torunn Skofsrud; Eng, Anne-Lise; Fugletveit, Ragnhild & Løkkeberg, Stine Torp (2010). Hvilke erfaringer og holdninger har studenter i høyere utdanning til fusk og plagiering? Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278253137.
 • Løkkeberg, Stine Torp & Ellefsen, Bodil (2007). Artikkel: Å dø hjemme-en utfordring. En studie av pårørende og sykepleieres erfaringer. Essay: Gyldighet i en kvalitativ studie om hjemmedød. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:11 - Sist endret 11. jan. 2022 16:31