Sommerkurs for Bachelor i ingeniørfag - Tress og Y-veien 2022

På denne siden finner du informasjon om sommerkurset for Bachelor i ingeniørfag - TRESS og Y-veien 2023. Første undervisningsdag er mandag 12. juni.

Program for mandag 12. juni

Oppstart: kl. 08.15
Rom: S - 401 (Fredrikstad)

 • Velkommen til oss v/ instituttleder Martin Tandberg
 • Praktisk informasjon v/ studieveileder Emilie Rossver Fallang
 • Informasjon fra IT-tjenesten
 • Faglig informasjon
 • Undervisning, inkludert første dagtest, frem til 16.00
 • Felles lunsj i kantina - skolen serverer

Se ellers i informasjon om oppstart i kursets rom i Canvas.

Denne dagen gjør vi oppmøteregistrering. Dersom du ikke møter kan det medføre at du mister plassen din på programmet.

Undervisningsopplegg

Gjennom Bachelor i ingeniørfag - TRESS og Y-veien sparer du tid i forhold til å ta realfagskurset eller forkurs. Til gjengjeld vil det første studieåret, inkludert sommerkurset, være svært krevende og forutsetter at du legger en stor arbeidsinnsats i studiene. Ønsker du å bruke mer tid på emnene (fagene) enn det du får mulighet til gjennom sommerkurset, anbefaler vi deg å ta realfagskurset eller forkurs.

 • Undervisning og øvinger vil skje på på campus på Kråkerøy. Undervisningen streames også digitalt over zoom, men vi oppfordrer deg på det sterkeste å være tilstede på campus på Kråkerøy. Det er høyt tempo i undervisningen og mye fagstoff som skal gjennomgås på kort tid.
 • Undervisningen foregår fra mandag 12. juni i uke 24 til og med uke 30. Eksamen er i uke 31 eller 32 (nøyaktig dato kommer). Ordinær semesterstart er 16. august i uke 33. 
 • Det er 40 dager over 8 uker med matematikk. Det undervises i fysikk på høsten.
 • Undervisning og oppfølging vil bli intens med presentasjoner, arbeid i smågrupper og i klasser hver dag. Studentene må i tillegg regne med å legge ned en betydelig innsats også utenom ordinær undervisningstid. 
 • Hver dag avsluttes med en obligatorisk prøve, som er en test på dagens tema.
 • Kurset avsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen i uke 31. Denne bedømmes med godkjent/ikke-godkjent og sensur foreligger i uke 32.
 • I vår læringsplattform, Canvas, finner du mer detaljert informasjon om kurset og undervisningen.

Digitale verktøy:

 • Det er nødvendig med pc/mac med nettforbindelse, webkamera og mikrofon.
 • Undervisning streames via zoom. Her kan gjøre deg kjent med hvordan du bruker Zoom.
 • Som student ved HiØ får du tilgang på en rekke programmer. Vi benytter oss blant annet av Office 365 (med OneNote klassenotatblokk). Når du mottar ditt brukernavn og passord fra HiØ (kommer i starten av juni) kan du logge deg inn og gjøre deg kjent med disse programmene. Vi benytter oss også av programvaren GeoGebra.
 • Det kan også være nyttig for deg å ha tilgang til et tegnebrett (Wacom), IPad/nettbrett med stylus eller noe lignende.

Brukernavn og semesteravgift

Du får tilsendt SMS med ditt brukernavn ved HiØ i starten av juni. Du blir da bedt om å opprette et passord for å bruke høgskolens tjenester som krever innlogging. Når brukernavn og passord er klart kan du logge deg inn i StudentWeb hvor du finner faktura for semesteravgift. Les mer om semesteravgift her.

Søknad om fritak

Dersom du ønsker å søke om fritak må du gjøre dette snarest mulig etter at du har takket ja til plassen. Søknadsskjema finner du på nettsidene våre. Frist for å søke fritak er mandag 19. juni.

NB! Dersom det er lenge siden du har hatt matematikk, eller kun har Matematikk S1 og S2, anbefaler vi deg å følge hele sommerkurset, selv om du har rett på fritak. Det er et krevende matematikkurs, og det vil være lønnsomt å være med fra starten av.

Bøker til sommerkurset

 • Oldervoll m.fl. Sinus for forkurset Cappelen DAMM AS. ISBN 978-82-02-50905-7, 3 utgave 2016 (Teoribok)
 • Oldervoll m.fl. Cosinus for forkurset Cappelen SAMM AS. ISBN 978-82-02-50907-1, 3.utgave 2016 (Oppgavesamling)

Begge anbefales kjøpt fra www.brettboka.no .

Kjøp gjerne lærebøkene i forkant for å gjøre deg kjent med dem. I den første uka vil vi jobbe oss gjennom kapittel 1 og store deler av kapittel 2. Sett deg godt inn i disse kapitlene på forhånd for å få en god start på kurset.

Parkering

Parkeringsbevis for studenter kan fås i Servicetorget ved hovedinngangen på studiestedet på Kråkerøy mot fremvisning av kvittering for betalt semesteravgift. Studenter med gyldig P-bevis kan parkere gratis på anviste parkeringsplasser.

Lånekassen

Gjennom Statens Lånekasse kan du søke lån for sommerkurset. Mer info om lån for sommerkurset finner du på Lånekassens nettsider.

For å få utbetalt sommerstøtten må vi registrere gyldig fremmøte på deg. Støtten blir altså ikke utbetalt før vi har registrert dette etter første dag av sommerkurset, som er 12. juni. 

Bolig  

Studentsamskipnaden i Østfold tilbyr bolig til deg som skal studere ved Høgskolen i Østfold.

Se studentbolig hos SiØ

Studenttjenesten

Du finner mye nyttig informasjon hos  Studenttjenesten. Studenttjenesten bemannes av studieveiledere. Ta kontakt med oss hvis du har behov for veiledning eller annen praktisk hjelp! 

Kontaktinfo

 • Spørsmål sendes til studier@hiof.no
 • For faglige spørsmål, kontakt fagansatt Per Erik Skogh Nilsen, tlf. 47 28 85 23, per.e.nilsen@hiof.no
 • Sentralbord til HiØ: 69 60 80 05
Publisert 6. mai 2021 10:47 - Sist endret 25. nov. 2022 12:44