2020

Sist endret 12. sep. 2022 12:59 av Pål Andreas Flodin
Sist endret 6. nov. 2020 11:53 av Nina Skajaa Fredheim
Sist endret 26. nov. 2021 10:46 av Nina Skajaa Fredheim

Det viser funn i forskningen til Irina Engeness ved Høgskolen i Østfold  som presenteres i artikkelen: Teacher facilitating of group learning in science with digital technology and insights into students’ agency in learning to learn. 

Sist endret 26. nov. 2021 10:37 av lenkeretter@localhost

Til høsten blir programmering en del av matematikkfaget i grunnskolen. Nå advarer HiØ-forskere mot å tro at økt fokus på programmering alene er nok til å lykkes.  

Sist endret 11. mai 2020 09:01 av Nina Skajaa Fredheim
Sist endret 11. mai 2020 09:00 av Nina Skajaa Fredheim
Sist endret 26. nov. 2021 10:37 av lenkeretter@localhost

For noen elever virker kroppsøvingsfaget faktisk mot sin hensikt. Gymtimene er ikke er meningsfulle for alle elever. Forskere fra Høgskolen i Østfold støtter nå en omlegging som gir mer trivsel i gymtimene.

Sist endret 1. apr. 2020 08:53 av Ann-Kristin Johansen
Sist endret 12. sep. 2022 12:57 av Pål Andreas Flodin
Sist endret 1. apr. 2020 08:36 av Ann-Kristin Johansen
Sist endret 1. apr. 2020 08:45 av Ann-Kristin Johansen
Sist endret 12. sep. 2022 12:57 av Pål Andreas Flodin
Sist endret 4. mars 2022 20:55 av lenkeretter@localhost

Programmering har blitt en del av matematikkundervisningen i skolen. Men hvilke utfordringer gir dette for lærerne? En fersk doktorgradsavhandling ved Høgskolen i Østfold viser at dersom undervisningen er lagt opp på rett måte kan gevinsten bli stor.