Kunnskapsmegling i likeverdige partner- og profesjonsfellesskap (KuPP)

Bildet viser et titalls lærerstudenter som står ved siden av hverandre utenfor Høgskolen i Østfold.

Kunnskapsmegling i likeverdige partner- og profesjonsfellesskap (KuPP)

Kunnskapsmegling i likeverdige partner- og profesjonsfellesskap (KUPP) er et prosjekt under DIKUs tildeling for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningen. Hensikten er å bygge opp interne strukturer for kunnskapsmegling, deling og diskusjon av praksiskunnskap og gjøre lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold mest mulig relevant for praksisfeltet. Les mer.

Kontakt

Dersom du har spørsmål og vil vite mer om prosjektet kan du ta kontakt med prosjektleder Sigrun Staal Hafstad

Aktuelt

  • brobyggerne211 Oppblomstring av pedagogiske partnerskapsprosjekter i KUPP 14. sep. 2022

    Omlag 40 pedagoger fra ulike pedagogiske arenaer møttes onsdag på campus i regi av prosjektet Kunnskapsmegling i likeverdige partner- og profesjonsfellesskap (KUPP). Dagen ble brukt i smågrupper der målet var å finne frem til ulike forsknings- og/eller utviklingsprosjekter i fellesskap, på tvers av fagmiljøer og organisasjoner. Utgangspunktet er en felles kompetanseutvikling og en nysgjerrighet på å utvikle nye former for samarbeid i partnerskap som en er en del av.

  • Bildet viser Cecilie Olandersson (t.v.) og Stine Brynhildsen (t.h.) Pangstarter skoleåret: Lanserer podcasten Skolelys! 2. aug. 2022

    Cecilie Olandersson og Stine Brynildsen belyser relevante temaer for skole i den nye podcasten Skolelys - en pod for oss med hjertet i skolen.

Arrangementer