KUPP-samling: Prosjektgrupper

Denne dagen blir det samling i utviklingsprosjektet KUPP - Kunnskapsmegling i likeverdige partner- og profesjonsfellesskap. På høstens samlinger vil de ulike gruppe-prosjektene ha fokus.

Deltakerne i KUPP har startet med å utvikle ulike prosjekter innenfor temaene prosess, profesjonalitet, helhet og sammenheng, planlegging av lek og læring og forankring. Deltakerne har delt seg i grupper for å jobbe med de ulike temaene. Arbeidet med å utarbeide problemstilling og prosjektplan er i gang. Målet med prosjektene er å lære sammen og dele det vi lærer med hverandre på samlingene denne høsten. 

Emneord: KUPP, KUPP-samling, partnerskap
Publisert 11. aug. 2022 11:13 - Sist endret 26. aug. 2022 17:28