Lærerutdanningsskoler

Grunnskolelærerutdanningen og Praktisk-pedagogisk utdanning ved HiØ har samarbeidsavtaler med mange skoler i gamle Østfold fylke om praksisopplæring i utdanningene. Seks av disse grunnskolene og to av disse videregåendeskolene er valgt ut som lærerutdanningsskoler og er dermed partnere i dette prosjektet. Skoleeierne for disse skolene inngår også i prosjektet.

Halden

Fredrikstad

Sarpsborg 

Rakkestad

Moss

__________________________________________________________________________

Fasaden til Hjortsberg skole

Hjortsberg skole

- kunnskap, trivsel og kvalitet

Skolens hjemmeside

Rektor: Ann Kariin Depui 

Hjortsberg skole er en av de største barneskolene i Halden med 480 elever og 65 ansatte. Skolen ble bygd i 1960 og ligger litt utenfor bysentrum med nærhet til skog og mark. Skolen har et stort uteområde tilgjengelig hvor elevene kan være aktive både i lek og læring. 

Vi har et dyktig og engasjert personale som sørger for at elevene våre trives og lærer. Halden kommune satser på digitale skoler, noe som innebære at alle elevene på 1.-3. trinn har IPad og elevene på 4. -7. trinn har bærbar PC.Skolens lærere har vært med i DigiLu-prosjektet til Høgskolen i Østfold, og har gjennom 3 år fullført "Pedagogisk bruk av IKT". I tillegg har vi flere lærere som har videreutdanning i programmering. Dette gjør at vårt personale er godt rustet for at elevene skal kunne nå målene i den nye lærerplanen, hvor blant annet at programmering skal inn i mange av fagene. Skolen har mye flott programmeringsutstyr som vil engasjere elevene og lære dem å skape digitale produkter og gi dem god digital kompetanse.

Vi har også et stort fokus på god vurderingspraksis. Skolen har deltatt på Udir sin nasjonale satsingen Vurdering for læring. Vi jobber aktivt med vår vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål.

Hjortsberg skole har vært en lærerutdanningsskole siden 2017. Vi har flere lærere som har tatt videreutdanning i veiledning. Det å motta lærerstudenter, tilfører skolen god kunnskap og en videreutvikling.

Kruseløkka ungdomsskole

Skolens hjemmesiden

Rektor: Anne Elisabeth Gulland   

Kruseløkka ungdomsskole er plassert sentralt i Sarpsborg sentrum. Skolen har 565 elever og 70 ansatte. Skolen bruker PC som læringsverktøy på alle trinn og jobber kontinuerlig med å utnytte dette som et pedagogisk verktøy. Vi legger vekt på god klasseledelse og et trygt skolemiljø for elever og ansatte.

Dette skoleåret jobber vi systematisk med innføring av Fagfornyelsen. Vi er med på et samarbeid med Høgskolen i Østfold for å utvikle tverrfaglighet og dybdelæring.

 

Gimle skole 

- Kunnskap, mestring og glede!

Skolens hjemmesiden 

Rektor: Anita Gundrosen 

Gimle skole er en viktig arbeidsplass for alle ansatte. Vi er et stolt, dyktig, engasjert og profesjonelt kollegium. Skolens elever er fremtidens viktigste ressurs. Skolens mål er å utvikle det beste i den enkelte elev. På Gimle gir vi elevene utfordringer som innebærer ansvar og mestring. Vurderingen er konstruktiv og læringsfremmende. Gimle skole er en skole med et «VI-perspektiv» der alle ansatte tar felles ansvar. På Gimle bryr vi oss om hverandre. Gimle skole har et styrket fokus på folkehelse og livsmestring. Skolen har en egen plan for utvikling av sosial kompetanse. På Gimle skole har vi opprettet et tverrfaglig team som heter elevtjenesten. Tjenesten er en tverrfaglig tjeneste som fager opp elever som strever enten faglig eller psykososialt. I tillegg til å tilby lavterskeltilbud ut mot elevene, er elevtjenesten et fora hvor personalet kan drøfte spørsmål knyttet til elevene. Elevtjenesten består av 3 miljøveiledere, av helsesykepleier, sosiallærer, spes.ped.koordinator, SFO-leder og rektor.

Skole- og hjemsamarbeidet på Gimle skal preges av; Gjensidig respekt, positive holdninger, tydelige og gjensidige forventinger til hverandre, samt lav terskel for kommunikasjon.

Gimle skoles satsningsområder:

  • VI-skole - kontinuerlig utvikling av en mer enhetlig praksis med fokus på felles rutiner og god klasseledelse
  • Helsefremmende skole
  • Sosial kompetanse
  • IKT
  • Lærerutdanningsskole

Fakta om skolen

  • Klasser, elevtall, tilsatte:

Gimle skole har i år 254 elever. Skolen har to klasser på alle trinn med unntak av årets 1. trinn. Det er ca.45 ansatte på skolen fordelt på administrasjon, lærere og miljøpersonale. Ledelsen består av rektor, ass.rektor og SFO-leder.

Publisert 13. aug. 2020 12:24 - Sist endret 16. des. 2021 11:37