Lærerutdanningsskoler 2025

Lærerutdanningsskoler 2025

Lærerutdanningsskoler (LUS) er et av innsatsområdene i strateginotatet Lærerutdanning 2025. Hensikten er å sikre høy kvalitet i praksisopplæringen og styrke forsknings- og utviklingssamarbeid mellom skoler og universiteter/høgskoler med ansvar for lærerutdanning.

Kontakt

Dersom du har spørsmål og vil vite mer om prosjektet kan du ta kontakt med prosjektleder Veronica Knigge

Aktuelt

Lærerutdanningsskolene

Grunnskolelærerutdanningen og Praktisk-pedagogisk utdanning ved HiØ har samarbeidsavtaler med mange skoler i gamle Østfold fylke om praksisopplæring i utdanningene. Seks av disse grunnskolene og to av disse videregåendeskolene er valgt ut som lærerutdanningsskoler og er dermed partnere i dette prosjektet. Skoleeierne for disse skolene inngår også i prosjektet.

Samarbeidsprosjekter

I lærerutdanningsskoleprosjektet samarbeider vi om flere prosjekter knyttet til lærerutdanningene. Vi samarbeider om studentenes praksisopplæring, hvor vi jobber for at studentene skal erfare en enhetlig praksisopplæring på campus og i praksisfeltet. Vi samarbeider også om undervisning og veiledning, og har som mål at vi utvikler kompetanse gjennom dette styrkede samarbeidet.

Forskningsprosjekter

Det forgår omfattende forskningssamarbeid mellom lærerutdannere ved høgskolen og lærer og skoleledere i praksisfeltet.