Øyvind Gjems Fjeldbu

Fakultet for lærerutdanninger og språk
English version of this page Stilling
Prodekan forskning
Kontakt
+4769608439
+4746421690
Studiested
Halden
Kontornr.
A3-19

Arbeidsområder

 • Styrke og utvikle fakultetets forskningsprofil og forskningsportefølje
 • Utarbeide og sikre implementering av fakultetets forskningsstrategi blant annet gjennom oppfølging av aktivitetsplaner og forskningsprosjekter
 • Være en pådriver i langsiktig kompetanseutvikling for å sikre at fakultetet til enhver tid har relevant og fremtidsrettet vitenskapelig kompetanse, i samarbeid med fakultetets ledergruppe
 • Ivareta personalansvaret for fakultetets stipendiater, og legge gode rammer for oppfølging av fagansatte i kompetanseløp
 • Lede og drifte fakultetets FoU-utvalg og representere fakultetet ved høgskolens sentrale FoU-utvalg
 • Bistå dekanen i saker til fakultetsstyret
 • Bistå instituttene ved tildeling av forskningstid til fagansatte
 • Styrke det vitenskapelige samarbeidet mellom instituttene, på tvers av fakultetene og med eksterne aktører
 • Sikre etterlevelse av lover, regler, rutiner og systemer forskere skal forholde seg til gjennom kvalitetsarbeid i forskning

Bakgrunn

 • Ph.d. i fransk litteratur (NTNU)
 • Seniorrådgiver i forskningsadministrasjonen ved Høgskolen i Østfold
 • Førstebibliotekar ved Høgskolen i Hedmark 
 • Språk- og tidsskriftansvarlig i Tapir Akademisk Forlag/Unipub Forlag

Kurs

 • 2019–2021: Certificate in Research Management (EARMA)
 • 2018: European Funding Academy (i regi av Europa Media)

Publikasjoner

 • Nierenberg, Ellen & Fjeldbu, Øyvind Gjems (2015). How much do first-year undergraduate students in Norway know about information literacy? Journal of Information Literacy. ISSN 1750-5968. 9(1), s. 15–33. doi: 10.11645/9.1.1983.
 • Fjeldbu, Øyvind Gjems (2010). L'amusement mental : les rêveries et leurs fonctions dans les _uvres autobiographiques de Jean-Jacques Rousseau. I Eliassen, Knut Ove & Haugen, Marius Warholm (Red.), Dévier et divertir. Littérature et pensée du XVIIIe siècle. L'Harmattan. ISSN 978-2-296-10330-6. s. 59–72.
 • Fjeldbu, Øyvind (2008). Mennesket som føler. I Maurseth, Anne Beate & Krefting, Ellen (Red.), Mennesket : arven fra opplysningstiden. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0027-2. s. 97–109.
 • Fjeldbu, Øyvind (2008). Sensibiliser la raison : l'art de persuader dans l'Emile de Jean-Jacques Rousseau. I Fauskevåg, Svein Eirik & Kolderup, Trude (Red.), A l'ombre des Lumières. Littérature et pensée francaises du XVIIIe siècle. L'Harmattan. ISSN 978-2-296-06995-4. s. 59–75.
 • Fjeldbu, Øyvind (2007). "L'expression complexe de l'amitié dans Julie ou La Nouvelle Héloïse". I Wåhlberg, Martin & Kolderup, Trude (Red.), Amour, violence, sexualité. De Sade à nos jours. Hommage à Svein-Eirik Fauskevåg à l'occasion de son 65e anniversaire. L'Harmattan. ISSN 9782296032194. s. 185–196.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fjeldbu, Øyvind (2009). ”Dans l’ombre du cabinet”: la figuration littéraire de la philosophie comme sujet dans l'Emile de Rousseau.
 • Fjeldbu, Øyvind (2008). "Le jeu mental: les rêveries et leurs fonctions dans les oeuvres autobiographiques de Jean-Jacques Rousseau".
 • Fjeldbu, Øyvind (2007). "Erindringsbilder og retoriske bilder hos Jean-Jacques Rousseau".
 • Fjeldbu, Øyvind (2007). "Aimer la raison: l'art de persuader dans l'Emile de Rousseau".
 • Fjeldbu, Øyvind (2006). Imaginasjon som epistemologisk og narrativ faktor i eksistenserfaringen hos Jean-Jacques Rousseau.
 • Fjeldbu, Øyvind (2002). L'amitié dans Julie ou La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau. Etude sur La représentation de l'amitié entre Julie et Saint-Preux.
 • Fjeldbu, Øyvind Gjems & Fauskevåg, Svein Eirik (2011). Éducation et images mentales dans l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Étude d'un modele cognitif et rhétorique. NTNU. ISSN 978-82-471-2620-2.
 • Fjeldbu, Øyvind (2002). L'amitié dans Julie ou La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau. Etude sur La représentation de l'amitié entre Julie et Saint-Preux. [Mangler utgivernavn].

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:32 - Sist endret 1. aug. 2022 14:40