Marianne Hagelia

Institutt for pedagogikk, IKT og læring
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608203
Studiested
Halden
Kontornr.
DU1-34

Faglige interesser

 • lærerutdanning, Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)
 • nettundervisning (e-læring), MOOC
 • blandet læring (Blended Learning), læringsdesign, omvendt undervisning (Flipped Classroom), iPad-metodikk, kidsa koder, digital storytelling (digitale fortellinger), web, blogg, samskriving og andre IKT-metoder (IKT-didaktikk)
 • Future Classroom
 • digital studieteknikk
 • opplæring og veiledning i Canvas (LMS)
 • 21. century skills
 • nettjuss, personvern, opphavsrett, nettikette, digital dømmekraft

Ansvar for rådgivning, veiledning, prosjektoppfølging og opplæring i pedagogiskbruk av IKT.

Undervisning

Bakgrunn

Marianne er allmennlærer og har arbeidet med pedagogisk bruk av IKT siden 1997. Hun jobber i dag på campus Halden. Hun er også PHD-stipendiat ved NTNU.

Fag: Pedagogikk, Mediefag, IKT-for lærere, Mediedesign, kunst og håndverk, informatikk, iPad-metode, Prosjektleder, rådgiver og veileder, Klassisk grounded theory, Undervisningsfilmer

Master i pedagogisk bruk av IKT. Masteroppgaven handlet om de unges kompetanse og strategier for å finne frem i ukjente dataprogrammer - undersøkte unges tilnærming til 3D-tegning.

Veiledning av skoler og barnehager i mappemetodikk, bruk av IKT, nettikette, personvern og opphavsrett/åndsverksloven.

Forvaltning: høringer og strategiske planer (eks. didaktisk bruk av IKT i VGO og rammeverk for profesjonsfaglig digital kompetanse).

Verv

Mentor for FUN https://fleksibelutdanning.no/marianne-hagelia/
Valgkomitè FUN https://fleksibelutdanning.no/nytt-styre-i-fleksibel-utdanning-norge/

Samarbeid

Publikasjoner

 • Hagelia, Marianne (2017). Digital studieteknikk Hvordan lære i informasjonssamfunnet. Cappelen damm akademsik.  ISBN 9788202502461.  188 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagelia, Marianne (2021). Akademisk tekst.
 • Hagelia, Marianne (2021). Digital studieteknikk.
 • Hagelia, Marianne (2021). Digitalt medborgerskap.
 • Hagelia, Marianne (2021). Fremtidens klasserom.
 • Hagelia, Marianne (2021). Fremtidens skole.
 • Hagelia, Marianne (2021). Søk og digitale tekster.
 • Hagelia, Marianne (2021). Å dele.
 • Hagelia, Marianne (2020). Fremtidens klasserom.
 • Hagelia, Marianne (2020). Hva er fremtidens klasserom?.
 • Hagelia, Marianne (2020). Undervisning og læring på nett - hva sier forskningen.
 • Hagelia, Marianne (2020). Å jobbe digitalt i skolen.
 • Hagelia, Marianne (2019). Digital studieteknikk.
 • Hagelia, Marianne (2019). Digital studieteknikk.
 • Harman, Jon & Hagelia, Marianne (2016). Læringsdesign i kontekst: Hvordan designe de beste forutsetningene for læring?.
 • Hagelia, Marianne (2015). Barnehagen i en digital tidsalder. [www ]. Vis sammendrag
 • Hagelia, Marianne (2015). Blogg!.
 • Hagelia, Marianne (2015). Blogg som læringsarena. [www ]. Vis sammendrag
 • Hagelia, Marianne (2015). Bløffen om barns digitale kompetanse. [www ]. Vis sammendrag
 • Hagelia, Marianne (2015). Digital studieteknikk.
 • Hagelia, Marianne (2015). Digital studieteknikk.
 • Hagelia, Marianne (2015). Digital studieteknikk.
 • Hagelia, Marianne (2015). Digital studieteknikk for vgo.
 • Hagelia, Marianne (2015). Digitale tips til lærere - digital studieteknikk.
 • Hagelia, Marianne (2015). Hvordan bruke IKT i barnehage og skole.
 • Hagelia, Marianne (2015). Hvorfor skal barn lære digital kompetanse?.
 • Hagelia, Marianne (2015). Hvorfor skal skolene jobbe med IKT?.
 • Hagelia, Marianne (2015). IKT-buss.
 • Hagelia, Marianne (2015, 07. april). Kritisk til Snapchat-endring: – Kan føre til mobbing og utfrysing. [Internett].  http://www.nrk.no/kultur/snapchat-innforer-vennerangering-1..
 • Hagelia, Marianne (2015). Smart læring.
 • Amdam, Synnøve Hedemann; Moltudal, Synnøve & Hagelia, Marianne (2014). Digital kompetanse i lærarutdanningane.
 • Hagelia, Marianne (2014). “Barna på nett - Hvilke utfordringer og ansvar får de voksne?”.
 • Hagelia, Marianne (2014). "Barndom i dag" Barna på nett: hvilke utfordringer og ansvar får de voksne?.
 • Hagelia, Marianne (2014). Barnehagen på nett.
 • Hagelia, Marianne (2014). Barnehagen på nett.
 • Hagelia, Marianne (2014). Barnehagen på nett - hvilke utfordringer får de ansatte?.
 • Hagelia, Marianne (2014). Blogg som læringsverktøy i barnehagelærerutdanningen.
 • Hagelia, Marianne (2014). Dagens tenåringer kjenner ikke en verden uten sosiale medier. Hvilke strategier har disse i det uformelle læringsarbeidet?.
 • Hagelia, Marianne (2014). Fokus på digitale ferdigheter og pedagogisk bruk av IT i tverrfaglig samarebeid TIP-engelsk.
 • Hagelia, Marianne (2014). Fra en «flau» periode i skolehistorien til Profesjonsfaglig digital kompetanse?. [www ].
 • Hagelia, Marianne (2014). G+ som læringsplatform.
 • Hagelia, Marianne (2014). Hvorfor har vi motstand mot IKT i skolen?. [www ].
 • Hagelia, Marianne (2014). Lærerernes digitale kompetanse er skolens pedagogiske bruke av IKT. [www ].
 • Hagelia, Marianne (2014). Nettjuss og nettikette.
 • Hagelia, Marianne (2014). Studentbarnehagane i den digitale tidsalder.
 • Hagelia, Marianne (2014). TPACK – modell for god bruk av IKT i læringsarbeidet. [www ].
 • Hagelia, Marianne & Aaberge, Albertine (2014). HVOR MYE LÆRINGSUTBYTTE FÅR ELEVER AV AT LÆRERE HAR KOMPETANSEHEVING OM SOMMEREN?. Dagbladet.no.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. apr. 2019 00:00 - Sist endret 15. juni 2021 08:37