index.html

Lokal ordning for kompetanseutvikling - Dekomp

Den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling (Dekomp) er en av de nasjonale støtteordningene for lokal kompetanseheving. Partnerskap mellom lærerutdanninger og kommuner (skoleeiere, ledere og lærere) skal føre til felles utvikling og et styrket samarbeid om teori og praksis.

DEKOMP kalender

Kontakt

Er du skoleeier og ønsker å samarbeide med oss om kompetanseutvikling? 
Kontakt oss:

Aktuelt

 • dekomp_roedsberg Undervisningssamarbeid om vurdering i samfunnsfag 8-10 trinn 21. des. 2021

  Gjennom Programmet Desentralisert kompetanseheving (DEKOMP) har Camilla Halstvedt og Gitte Motzfeldt fra HiØ, arbeidet sammen med Rødsberg ungdomsskole i Halden i 1,5 år. Temaet for samarbeid har vært vurderingsformer- og tverrfaglig arbeid i skolen.

 • dekomp Dekomp - samarbeid mellom HiØ og Kruseløkka Ungdomsskole 10. nov. 2021

  I halvannet år har HiØ, ved Stine Brynildsen og Marianne Maugesten, samarbeidet med Kruseløkka ungdomsskole i et Dekomp-prosjekt om de tre tverrfaglige temaene i LK20 og dybdelæring. Vår rolle som høgskoleansatte har vært å sette i gange arbeidet, som er godt forankret i personalet, og veilede lærerne videre i prosessen.

 • smiltavlefigur Ny frist for innmelding av kompetansebehov for skoleeier! 10. nov. 2021

  1. februar 2022 er fristen for å melde inn kompetansebehov for skoleeier. Meldingsskjema for skoleåret 2022-2023 sendes til Statsforvalteren.

Kompetanseutvikling

  Vi kan bidra med kompetanseutvikling innenfor en rekke områder. Skoleåret 2021-22 samarbeider vi med ulike kommuner og skoler hovedsakelig innenfor temaer knyttet til LK20, Fagfornyelsen.

   Partnerskap

   Skoleåret 2021-2022 samarbeider HiØ med skoleeiere, skoleledere og lærere i Viken. Vi har inngått partnerskap med alle skoleeiere i tidligere Østfold, videre har vi opprettet partnerskap med Viken fylkeskommune og Oslo kommune.

   Ressurssider

   Her kan du finne aktuelle ressurssider for Dekomp og Kompetanseløftet for Spesialpedagogikk og inkluderende praksis.