Tilskuddsordningene

Høgskolen i Østfold er med på de nasjonale satsninger om kompetanseutvikling i barnehager og skoler og lokale støttetjenester. Arbeidet foregår gjennom samarbeid med praksisfeltet i de tre tilskuddsordningene DekompRekomp og Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Les om Dekomp   Les om Rekomp  Les om Kompetanseløftet