AreaS-seminar: Hva er Skottlands nordiske identitet? Videoopptak og podkast tilgjengelig

De siste 20 årene har Skottland gjennomgått store politiske endringer, noe som har ført til at skotsk nasjonal identitet og Skottlands framtid som nasjon har kommet i fokus. Skotsk nasjonal identitet har blitt et relevant spørsmål for både politikere og vanlige skotter som i økende grad utforsker sin identitet og tilhørighet. I denne søken etter tilhørighet utenfor Storbritannia, har Norden kommet i fokus som et alternativ, og dermed som en rollemodell for Skottland. Hva er grunnlaget til ideen om skottenes nordiske identitet og hvilke elementer kjennetegner den? I hvilken grad er den kultur- og historie basert, eller politisk konstruert?

AreaS-seminar: Hva er Skottlands nordiske identitet?
Foto: Laila Berg
AreaS-medlem Laila Berg (Institutt for språk, litteratur og kultur) leverte nylig sin doktoravhandling om hvordan skotsk nasjonal identitet er i ferd med å bli redefinert og finpusset til å understreke sin nordiske dimensjon. Presentasjon av Laila Berg etterfulgt av en samtale med leder av AreaS, Franck Orban. 30. november 2021. For å hente podkasten, gå til AreaS' side "Seminarer med opptak og podcast."
Emneord: Skottland, Skotsk identitet, nordisk identitet Av Franck Orban
Publisert 3. des. 2021 18:39 - Sist endret 3. des. 2021 18:42