Aktuelt

Publisert 14. sep. 2022 21:26

Omlag 40 pedagoger fra ulike pedagogiske arenaer møttes onsdag på campus i regi av prosjektet Kunnskapsmegling i likeverdige partner- og profesjonsfellesskap (KUPP). Dagen ble brukt i smågrupper der målet var å finne frem til ulike forsknings- og/eller utviklingsprosjekter i fellesskap, på tvers av fagmiljøer og organisasjoner. Utgangspunktet er en felles kompetanseutvikling og en nysgjerrighet på å utvikle nye former for samarbeid i partnerskap som en er en del av.

Publisert 27. apr. 2022 11:04

Det er flere som ønsker å ta lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold for å undervise elever i grunnskolen. Det viser opptakstallene for høyere utdanning som ble offentliggjort i dag. 

Bildet viser "gule lapper" i forskjellige farger som ligger på et bord. På lappene står det stikkord for pedagogers hverdagslige oppgaver.
Publisert 25. feb. 2022 14:29

- Jeg er så fornøyd med både hvordan dagen ble, engasjementet fra alle deltagerne og stemningen i gruppa, forteller Sigrun Staal Hafstad, som er prosjektleder for DIKU-prosjektet Kunnskapsmegling i likeverdige partner- og profesjonsfellesskap (KUPP). Omkring 50 pedagoger fra ulike institusjoner møttes til prosjektets første samling.

Publisert 17. nov. 2021 19:34

16. november ble det avholdt seminar for nye praksislærere i grunnskolen. Målet med seminaret er å gjøre nye praksislærere trygge og forberedt i rollen som praksislærer, samt møte og bli kjent med noen av de ansatte på høgskolen som jobber med praksis i grunnskolelærerutdanningen.

Prosjektleder Veronica Knigge
Publisert 5. aug. 2020 13:34

Veronica Knigge er ny prosjektleder for Lærerutdanningsskoler 2025. 

Hun har bakgrunn som lærer og skoleleder i Haldenskolen, og skoleåret 2019/2020 satt hun i prosjektgruppa LUS 2025. Vi ønsker henne velkommen til HiØ.