Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlige:
 • Per Valter
 • Frode Ramstad Johansen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRI33021 Utvikling av grønne (bærekraftige) forretningsmodeller (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne i Bachelorstudium i Innovasjon og prosjektledelse:
Ved færre enn 7 påmeldte studenter vil emnet ikke starte opp.
Det er adgangsregulering til emnet. Maksimalt 24 studenter kan ta emnet høsten 2021.

Absolutte forkunnskaper

Bestått alle emner i første studieår.

Undervisningssemester

5.semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om teorier for bærekraftige forretningsmodeller og utvikling av slike

 • har kunnskap om strategier for innovering av bærekraftige forretningsmodeller

 • har kunnskap om verktøy for å utvikle nye eller endrede bærekraftige forretningsmodeller

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan samarbeide med bedrifter/virksomheter om innovering av forretningsmodeller

 • evner å dokumentere eksisterende og nye bærekraftige forretningsmodeller

 • evner å innovere nye og forbedrede bærekraftige forretningsmodeller gjennom bruk av praktiske verktøy

 

Generell kompetanse

Studenten

 • forstår innovering av forretningsmodeller som en verdidrevet samskapende aktivitet med en klar faglig begrunnelse

Innhold

En grønn forretningsmodell refererer til kontinuerlig forbedring, innovasjon og læring foretatt av en verdidrevet virksomhet i et sammenkoblet økosystem, med tanke på blant annet natur, energi og fornyelse, for å ha en positiv innvirkning på hele samfunnet. Den drives av en organisasjon som er fremoverlent når det gjelder bærekraft sett ut fra økonomi-, miljø- og sosiale forhold. Dette innebærer at grønne forretningsmodeller er et fremvoksende fenomen hvor virksomheten stadig kan bli bedre.

Emnet omfatter:

 • Utforsking av teorier og metoder for bærekraftige forretningsmodeller

 • Utvikling av nye (grønne) forretningsmodeller

 • Gjennomføring av et utviklingsprosjekt i team

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen baserer seg på en stor grad av studentaktivitet, og vil veksle mellom introduksjonsforelesninger, gruppearbeid, prosjekt og seminar.
Prosjektarbeidet består av utvikling av en eller flere bærekraftige forretningsmodeller i en virksomhet, med tilgjengelig veiledning fra lærer.

Arbeidsomfang

Organiserte læringsaktiviteter: 40 timer

Selvstudium og prosjektarbeid: 200 timer

Eksamensforberedelser- og gjennomføring: 30 timer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Minimum 80% deltakelse i prosjektarbeid (deltakelse omfatter tilstedeværelse og leveranser, logg skal føres av prosjektleder).

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Eksamen i emnet består av to komponenter: Faglig rapport i gruppe og individuell muntlig eksamen.

 • En faglig rapport i gruppe. Omfanget av rapporten er på inntil 15 sider.
  Tillatte hjelpemidler: Alle

 

 • Muntlig eksamen (individuell) på inntil 25 minutter. Denne tar utgangspunkt i den skriftlige gruppeoppgaven og har form av muntlig høring om prosjektarbeidet og det faglige innholdet i emnet.
  Tillatte hjelpemidler: Ingen hjelpemidler. Det gis individuell karakter.

 

Karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått eksamen eller forbedring av karakter må emnet tas på nytt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering (studenter/tillitsvalgte og lærer)

 • Sluttevaluering (spørreundersøkelse)

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 8.4.2021

Abraham, S. (2013). Will business model innovation replace strategic analysis?. Strategy & Leadership.

Bocken, N. M. P., Rana, P., & Short, S. W. (2015). Value mapping for sustainable business thinking. Journal of Industrial and Production Engineering, 32(1), 67–81. https://doi.org/10.1080/21681015.2014.1000399

Bocken, N. M. P., Schuit, C. S. C., & Kraaijenhagen, C. (2018). Experimenting with a circular business model: Lessons from eight cases. Environmental Innovation and Societal Transitions, 28, 79–95. https://doi.org/10.1016/j.eist.2018.02.001

Bocken, N. M. P., Short, S. W., Rana, P., & Evans, S. (2014). A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. Journal of Cleaner Production, 65, 42–56. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.11.039

Bocken, N., Short, S., Rana, P., & Evans, S. (2013). A value mapping tool for sustainable business modelling. Corporate Governance, 13(5), 482–497. https://doi.org/10.1108/CG-06-2013-0078

Bocken, Nancy M. P., Olivetti, E. A., Cullen, J. M., Potting, J., & Lifset, R. (2017). Taking the Circularity to the Next Level: A Special Issue on the Circular Economy. Journal of Industrial Ecology, 21(3), 476–482. https://doi.org/10.1111/jiec.12606

Haaker, T., Bouwman, H., Janssen, W., & de Reuver, M. (2017). Business model stress testing: A practical approach to test the robustness of a business model. Futures, 89, 14-25.

Lindgren, P. (2012). Business model innovation leadership: How do SME's strategically lead business model innovation?. International Journal of business and management, 7(14), 53.

Lindgren, P., & Rasmussen, O. H. (2013). The business model cube. Journal of Multi Business Model Innovation and Technology, 1(3), 135-182.

Lüdeke-Freund, F., & Dembek, K. (2017). Sustainable business model research and practice: Emerging field or passing fancy?. Journal of Cleaner Production, 168, 1668-1678.

Schaltegger, S., Lüdeke-Freund, F., & Hansen, E. G. (2012). Business cases for sustainability: the role of business model innovation for corporate sustainability. International journal of innovation and sustainable development, 6(2), 95-119.

Taran, Y., Boer, H., & Lindgren, P. (2015). A business model innovation typology. Decision Sciences, 46(2), 301-331.

 

Metodelitteratur.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 14:23:18