Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSB2005 Cellebiologi (Høst 2011)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudiet i bioingeniørfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått examen i emnene:
-HSB1009 Grunnleggende kjemi (10 studiepoeng)
-HSB1105 Fysiologi, anatomi og histologi (10 studiepoeng)
-HSB1209 Biomedisinsk analyse (15 studiepoeng)
-HSB1309 Biokjemi (15 studiepoeng)
-HSFEL08 Innføring i profesjonell kommunikasjon, tverrprofesjonell samhandling og etikk (10 studipoeng)

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten kan

 • tegne og beskrive eukaryote cellers oppbygning og funksjon
 • tegne og beskrive mikroorganismers oppbygning og funksjon
 • beskrive noen grunnleggende molekylærbiologiske teknikker

Ferdigheter:
Studenten kan

 • sterilteknikk
 • dyrke mikroorganismer
 • utføre noe molekylærbiologisk laboratoriearbeid

Generell kompetanse:
Studenten kan

 • kommunisere og samarbeide med lærere og medstudenter

Innhold

 • Eukaryote cellers oppbygning og funksjon.
 • Grunnleggende genetikk.
 • Celledeling og cancerutvikling.
 • Generell mikrobiologi og mikrobiell genetikk.
 • Molekylærbiologiske teknikker.
 • Isolering, dyrking og identifisering av mikroorganismer.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid, gruppearbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Laboratorieøvelser.
 • Blodprøvetaking på medstudenter

Nærmere definerte krav fastsettes i undervisningsplanen for hvert semester.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell 4 timers skriftlig eksamen.
Ingen hjelpemidler tillatt.
Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og undervsining (EVA 3 a og b).

Litteratur

616.9041To
Cooper, Geoffrey M. Robert E. Hausman The cell : a molecular approach, 820 s.  Washington : ASM Press/Sinauer Associates
Siste utgave

 

579 To
Tortora, Gerard J. Berdell R. Funke & Christine L. Case  Microbiology: an introduction, 958 s.  San Francisco, Calif. : Pearson/Bemjamin Cummnings
Siste utgave

Støttelitteratur:

576.5 Sj
Sjøberg, Nils Olav (2006). Molekylær genetikk: genteknologi - humant DNA, 333 s. (4. utg.) Nesbru : Vett & viten ISBN 82-412-0625-9

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 02:48:09