Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Even Arntsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE35611 Elektriske anlegg 3 (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i bachelorstudiet i ingeniørfag - Elektro

 • studieretning elkraftteknikk
 • studieretning elkraftteknikk, Y-veien

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales fullført og bestått Elektriske anlegg 1 og elektriske maskiner (10 studiepoeng), eller tilsvarende.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne valgfag/tekniske fag.

Følgende tema vil bli berørt:

 • Vannkraftproduksjon, effekt og reaktiv effektproduksjon. 
 • Spenningsfallsberegninger og fasekompensering.
 • Lastflytanalyse, grunnleggende beregninger.
 • Linjeparameter, fasekompensering, jordslutningsspoler.
 • Termiske egenskaper til ledere
 • Strømmens kraftvirkning ved kortslutning
 • Handel med kraft i et deregulert kraftmarked.
 • Kortslutningsanalyse i høyspenningsnett. 
 • Symmetriske komponenter 
 • Vern i høyspenningsnett, herunder verntyper og deres bruk, selektivitet og tid/overstrømsdiagram og  R-X diagram.. 
 • Oppbygging av stasjoner i kraftnett, samleskinnesystemer, enlinjeskjema.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil fortrinnsvis undervises ved hjelp av forelesninger og oppgaveløsninger. Det vil også arrangeres ekskursjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Øvingsoppgaver
 • Ekskursjoner

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne materialer samt godkjent kalkulator

Det benyttes bokstavkarakterer A til F.  En helhetlig vurdering legges til grunn, og kandidaten må tilfresstille minimumskravene i begge hovedmodulene som emnet består av. (Lastflytanalyse og kortslutningsberegninger)

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og undervisning (EVA 3 a og b).

Litteratur

Steinar Svarte og Jan H.Sebergsen; Energiproduksjon og energidistribusjon
Network Portection and Automation Guide (Nettutgave fra Areva)
Switchgear Manual (11the ed) ABB. Henig Gremmel Gerald Kopatsch
Handouts og kompendier kan tilkomme i løpet av studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. nov. 2019 06:47:30