Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Tore August Kro
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF01212 Tress-norsk (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for bachelorstudiet i ingeniørfag for

 • tres
 • elektro, Y-vei
 • maskin, Y-vei
 • kjemi, Y-vei

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har utviklet språkkunnskaper som gir grunnlag for god og profesjonell skriftlig og muntlig kommunikasjon i ingeniørrollen

Ferdigheter
Studenten har tilegne seg nødvendige ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig til å kunne uttrykke seg presist og profesjonelt i de forkjellige kontekster og sjangre som ingeniørrollen krever

Generell kompetanse
Studentene har tilegnet seg kompetanse i korrekt språkbruk i de forkjellige kommunikasjonssituasjonerInnhold

SKRIFTLIG FRAMSTILLING:

 • Prinsipper for tekstorganisering, tekstsammenbinding og formverk, språklige virkemidler og uttrykksmåter i egne skriftlige arbeider
 • Resonnerende framstillinger, instruksjoner, rapporter, referater, meldinger, foretningsbrev, søknader, debattinnlegg og leserbrev
 • Analyse av sakprosa
 • Skriveregler og språkfunksjoner 
 • Tekststrukturering
 • Referanseteknikk og kildekritikk

PROSJEKTARBEID:

 • Planlegge, organisere og gjennomføre et prosjektarbeid i norsk
 • Skrive dokumentasjon og prosjektrapport knyttet til prosjektarbeidet
 • Planlegge og gjennomføre møter og diskusjoner
 • Dokumentere kildebruk på en akademisk måte
 • Presentere prosjektarbeidet muntlig, evt. med bruk av audiovisuelle virkemidler

SPRÅK OG LITTERATUR:

 • Norsk språkhistorie i korte trekk
 • Hovedtrekkene i norsk/nordisk litteraturhistorie etter 1945
 • Sjangerlære

MUNTLIG:

 • Stemmebruk
 • Tale og presentasjonsteknikk
 • Foredrag om faglige emner der det brukes AV-hjelpemidler

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid og øvelser.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjent prosjektarbeid og to innleveringer innen fastsatte frister.
 • 70% deltakelse i undervisningen.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen 4 timer. Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel Bestått/ikke bestått.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering i henhold til avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

 Federl, Mørch og Thorenfeldt: Nøkler til norsk, studie 1, 2 og 3 (3 bind), NKI forlaget 2005, ISBN82-562-5676-1  , 82-562-5681-8 og 978-82-6288-5

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 02:50:20