Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF11306 Servere og nettverksdrift (Vår 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Valgfag

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


ITF22505 Operativsystemer eller tilsvarende

Undervisningssemester


Tidspunkt/varighet: Vår 2007/ ett semester
Plass i utdanningen: 2. eller 3. studieår

Innhold


Installasjon og konfigurasjon av servere (Windows/Linux) med brukere, programvare og skriver, konfigurasjon av klienter (Windows/Linux), DNS & BIND, DHCP, FTP, mail, http-servere. Samba for fildeling mellom Windows og Linux-miljøer, scripting. Sikkerhet: virus og brannmurer.

Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger og labøvelser

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen


Gjennomføring av et antall lab-oppgaver.

Eksamen


4 timers skriftlig eksamen.

Litteratur


- A Practical Guide to Red Hat Linux, Mark G. Sobell, ISBN 0-13-147024-8
- Arne B. Mikalsen og Per Borgesen: Drift av lokalnettverk. Tapir
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2020 03:00:49