Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Tore Marius Akerbæk
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITM30617 Utvikling av interaktive nettsteder (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt emne.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnet Webutvikling.

Undervisningssemester

2. og 4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten kan anvende

 • Databaser
 • Grunnleggende prinsipper og metoder innen informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign
 • HTML / CSS
 • JavaScript / PHP
 • Publiseringssystemer
 • Søkemotoroptimalisering og universell utforming

Ferdigheter:

Studenten kan

 • planlegge og redegjøre for utviklingen av et nettstedprosjekt
 • sette opp og tilpasse publiseringsløsninger
 • lage tilpasset funksjonalitet med kommunikasjon mot databaser

Generell kompetanse:

Studenten har

 • kompetanse til å implementere publiseringsløsninger
 • erfaring med prosjektarbeid i team

Innhold

 • Databaser
 • Grunnleggende informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign
 • HTML / CSS
 • JavaScript
 • PHP
 • Publiseringssystemer
 • Teknisk søkemotoroptimalisering og universell utforming

Undervisnings- og læringsformer

Seminar, forelesninger, praktiske oppgaver, individuelle oppgaver og gruppearbeid. Arbeidsformen skal være praktisk og selvstendig.

Emnet går samtidig med Informasjonsarkitektur. Emnene bygger på hverandre, og det er fordelaktig å bruke samme case/problemstilling for sluttprosjekt i begge fagene.

Arbeidsomfang

Ca 240 timer.
4 timer forelesning + øving per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studenten skal levere:

 • Inntil 5 obligatoriske oppgaver
 • Forprosjektrapport
 • Funksjonsbeskrivelse

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Mappe og individuell skriftlig eksamen

Individuell sluttkarakter settes på bakgrunn av to deleksamener. Hver deleksamen må være bestått for å få hele emnet bestått. Karakterskala A-F.

Deleksamen 1: Mappe bestående av to komponenter

1)Nettsted:

Studenten (-e) skal utvikle et nettsted med en publiseringsløsning for en liten eller mellomstor organisasjon eller bedrift. Løsningen skal ha tilsnitt av skreddersøm. Prosjektet leveres digitalt sammen med en sluttrapport. Nettstedet kan leveres som gruppeoppgave eller individuelt.

2)Funksjon:

Studenten skal levere en ferdig utviklet teknisk funksjon i relasjon til Nettstedsoppgaven. Funksjon skal leveres individuelt.

Mappen teller 60 % av den samlede karakteren for emnet. Begge komponentene vektes likt ved vurdering og må være bestått for å få hele mappen bestått. Det gis individuell karakter A-F.

Deleksamen 2: To-timers individuell skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen teller 40 % av den samlede karakteren. Ingen hjelpemidler tillatt.

Det gis individuell karakter A-F.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eller utsatt eksamen kan hver eksamensdel tas på nytt.

Ny og utsatt eksamen gjennomføres samtidig med neste ordinære eksamen i emnet.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 13.04.2018.

Forelesningsnotater og nettbaserte ressurser som vil bli publisert på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. nov. 2019 19:03:32