Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Akademi for scenekunst
Emneansvarlig:
Karmenlara Ely Seidman
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

AACT31509 Metoder 3.2 (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Bachelorstudium i skuespill (120 studiepoeng)

Innhold

For mer informasjon, se studieplanen og semesterplanene som utleveres ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. okt. 2019 19:18:29