Programmet tar ikke opp nye studenter

Samfunn, språk og kultur (bachelorstudium) fra og med 2. studieår

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
2 år
Studiestart:
Ikke opptak høst 2020
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Har du generell studiekompetanse og har fullført og bestått årsstudium i engelsk, fremmedspråk, statsvitenskap eller tilsvarende, kan du søke deg direkte over til 2. året i bachelorløpet.

Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur er et studium som gir deg bred kompetanse, og som du i stor grad kan sette sammen slik du selv ønsker.

Studiet er bygd opp rundt et fordypningsfag på 90 studiepoeng, et breddefag på 60 studiepoeng og valgfrie emner på 30 studiepoeng, fortrinnsvis i form av et studiesemester ved en av våre utenlandske partnerinstitusjoner.

Du kan sette sammen denne bachelorgraden ut fra disse årsstudiene: Tysk (nettbasert), fransk (nettbasert), spansk (nettbasert), engelsk og statsvitenskap. Informasjon om de ulike fagenes studieinnhold får du under omtalen av de aktuelle årsstudiene.

Dersom du velger årsstudiene i spansk, tysk og fransk kan studiet i sin helhet gjennomføres nettbasert.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieveileder: Karin H. Anker Rasch

Telefon: +47 69608138

E-post: studier-halden@hiof.no

Studieprogramansvarlig

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag