Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) (2018–2019)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
90
Studiets varighet:
1½ år
Studiestart:
Ikke opptak 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad og praksisinstitusjoner.
Semesteravgift:
NOK 600

Ikke opptak i år.

Er du en offentlig godkjent sykepleier med minst to års yrkeserfaring? Da er du kvalifisert for opptak på denne spesialistutdanningen i anestesisykepleie

Du får kompetanse i bruk av bedøvelse i forbindelse med kirurgiske operasjoner og livredning, både i og utenfor sykehus, samt innsikt i nye behandlingsmetoder som den medisinske og tekniske utviklingen har båret frem.

Videreutdanning i anestesisykepleie gir deg en sykepleiefaglig fordypning, og du vil også studere emner innen samfunnsvitenskap, naturvitenskap og medisin, samt fordype deg i anestesisykepleie som fag og yrkesutøvelse.

Undervisningen gis gjennom forelesninger, gruppearbeid, skriftlige oppgaver og selvstudier. 50 prosent av studietiden vil du tilbringe i veiledet praksis ved avdelinger hvor det er anestesiologisk virksomhet; planlagt kirurgi, dagkirurgi og akuttbehandling i og utenfor sykehus.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Kontakt

Programledelse
Avdeling for helse og velferd