Musikk, årsstudium

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak i 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden
Semesteravgift:
NOK 800

Brenner du for musikk, vil dette bli et år du vil huske lenge!

Musikk har stor verdi for mennesker og samfunn. Det er både et kunstfag, et ferdighetsfag, et trivselsfag, et estetisk fag og et kunnskapsfag. Musikk har verdi både individuelt og for et sosialt fellesskap, og er en viktig del av vår kulturarv. Som verdensspråk krysser det landegrenser, og innenfor terapien har musikk en velkjent positiv effekt. Studier viser at barn som utøver musikk har lettere for å gjøre det bra på skolen i lesing og regning.

Musikkstudiet har lange tradisjoner her ved Høgskolen i Østfold, og med tett oppfølging fra faglærere, vil du utvikle deg selv som musiker og kunstner, gjennom å musisere, danse, komponere og lytte.

Du vil lære grunnleggende musikkteori, spill og dans, og selv få muligheten til å utøve og undervise i musikk. Gjennom studieåret vil du få undervisning i form av veiledning, forelesninger, konserter og studietur.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieveileder: Terese Engedahl

Telefon: +47 696 08 136

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for lærerutdanninger og språk.
Studieleder Jarl Hagen