Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Nettbaserte samlinger
Åpner for søking:
15. april
Ordinær søknadsfrist:
31. mai
Semesteravgift:
NOK 800
Studieavgift:
NOK 24 900

Ønsker du å bidra til at flere får muligheter i arbeidslivet, er dette utdanningen for deg.

Nettbasert videreutdanning i Arbeidsinkludering og Supported Employment (15 studiepoeng) har fokus på utvikling av kunnskap og kompetanse som kan bidra til at personer med sammensatte bistandsbehov også får tilbud i det ordinære arbeidsmarkedet.

Studiet er praksisnært. Gjennom casebaserte arbeidskrav og simulering (trening) får studentene mulighet til å vurdere og videreutvikle egen kompetanse. Forskning viser at Supported Employment bidrar til at arbeidssøkere med behov for bistand kommer raskere ut i arbeid.

Kunnskap om arbeidsinkludering og Supported Employment som metodisk tilnærming er etterspurt for ansettelse til stillinger som jobbspesialist, veileder, rådgiver og av andre med ansvar for arbeidsinkludering i NAV, helsetjenesten, attføringsbedrifter, tiltaksarrangører og videregående skole.

Studiet gjennomføres med til sammen fire nettbaserte samlinger. Det vil i tillegg foregå noe undervisningsaktivitet og tilbys veiledning mellom hver samling.

 

Kontakt

Studieveileder: Marianne Pedersen

Telefon: +47 696 08 894

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE.
Institutt for velferd, ledelse og organisasjon: Førstelektor Erna Haug (fag-/emneansvarlig) og Lena Tolfsen (undervisningsleder).