Programmet tar ikke opp nye studenter

Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi - juridiske rammer (10 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Vår 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Studiested Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad
Åpner for søking:
1. oktober
Ordinær søknadsfrist:
1. november
Semesteravgift:
NOK 600

Vil du være med å bidra til at mennesker med ulike utfordringer, behov og funksjonsnedsettelser får økt trygghet, beholder sin verdighet og i større grad kan mestre sin egen hverdag?

Både nasjonalt og internasjonalt satses det massivt på velferdsteknologiske løsninger - som fører til at helse- og sosialtjenesten er i stadig endring.  Helse- og omsorgssektoren håndterer store mengder helseopplysninger og behovet for å automatisere dataflyten mellom nye teknologiske løsninger og kommunenes elektroniske pasientjournaler er stort.  

Bruk av velferdsteknologi vil kunne øke risikoen for spredning og misbruk av slike opplysninger, og det er derfor behov for økt kompetanse for å kunne håndtere implementeringen på en måte som er i tråd med lov- og regelverk.  Det er også behov for økt kompetanse for å kunne påvirke myndighetenes videre arbeid og gi tilbakemelding på høringsforslag og lignende.

Velferdsteknologiske løsninger kan gi mennesker med ulike funksjonsnedsettelser økt mulighet for å meste sin hverdag – og kan bidra til å opprettholde og forsterke sosiale nettverk og mobilisere til økt samspill med tjenesteansvarlige, nærmiljøet, familie og frivillige.

Økt fokus på brukermedvirkning, kunnskap om innovasjons- og endringsarbeid og bruk av velferdsteknologiske løsninger, kan også bidra til å bedre arbeidsforholdene for ansatte og å åpne for nye måter å organisere tjenestene.  

Dette studiet passer for deg som vil være med å videreutvikle dagens og morgendagens tjenester i din arbeidshverdag. 

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Randi Magnus Sommerfelt, studieleder Camilla Gjellebæk, fagansvarlig