Operativt forbedringsarbeid, kultur og ledelse (10 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Ikke opptak 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad/samlingsbasert hos student-tilknyttede virksomheter.

Ikke opptak i år.

Kontinuerlig forbedring er og har vært et sentralt satsingsområde i både bedrifter og virksomheter. Kravet til endringer i forhold til det grønne skifte og digitalisering spesielt illustrerer behov for omstilling og kontinuerlig forbedring.

Dette nye studietilbudet fokuserer på læring og kultur for kontinuerlig forbedring, og representerer på denne måten de nyeste diskusjonene innenfor fagområdet Lean, og her er det stort behov for økt kompetanse. For å utvikle en sterkere og mer adaptiv læringskultur, trenger både bedrifter og kommuner å identifisere sine egne styrker og forbedringsområder og bestemme de mest virkningsfulle strategiene. Gjennom studiet vil man utvikle forbedringsstrategier for virksomheten samtidig som man utvikler sine individuelle ferdigheter innen systemtenkning.

Studiet er praksisnært og relevant for arbeidslivet. Utdanning er for deg som er leder, mellomleder, prosjektleder, kvalitetsleder eller Lean-koordinator. Du, som student, må ha arbeidstilknytning i studietiden. 

Studiet kan også tas som kurs. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at studiet kan settes i gang.

Kontakt

HIØ VIDERE

Telefon: +47 69 60 80 00

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE.
Programansvarlig førsteamanuensis Gunnar Andersson